Hetsig fullmäktigedebatt

Borgarnas förslag om tryckhetsvakter röstades igenom i fullmäktige idag. Ett onödigt resursslöseri som knappast kommer ge önskat resultat. Jag satt och lyssnade på allt bra som sades tills hyckleriet från borgarna blev uppenbart. De pratar om vikten av att kombinera trygghetsvakter med sociala satsningar. Då kan man inte lägga en budget som ger 22 miljoner mindre i budget (bara till Norra Hisingen). Då kan man inte ute i nämnderna sitta och rösta nej till att freda ungdomsverksamheten. Det blir inte hederligt. Därför blev jag arg och gick upp...

(null)
Foto: Gertrud Ingelman

Bortförklaringar av ordföranden i SDN Norra Hisingen:

Jens Adamik (L) skriver en lång drapa med länkar till både det ena och det andra: 

Några korta kommentarer: 
- Alliansen röstat för precis ALLA ekonomiska beslut som nämnden tagit höstterminen 2018.
- Alliansen var eniga med de rödgröna om att rädda Livslust - ÄVEN om de inte själva tog något initiativ, utan som vanligt bara röstade för vårt förslag.
- Ekonomiska utvecklingen har varit positiv. På en rak fråga så svarade förvaltningen att de inte behövde korrigera prognosen utifrån att högerbudgeten gav 22 miljoner mindre till Norra Hisingen. 
- De 700 000:- som kostnaden för att återremittera HELA ärendet är såklart en fantasisumma när det enda vi ville stoppa kostade 1,2 miljoner, allt annat hade kunnat genomföras. 

Nej, det är bara att notera att SDN nu "leds" av en allians som inte lyssnar på medborgarnas oro, men desto mer på chefstjänstemännen. I släptåg har de Demokraterna och Sverigedemokraterna som sitter tysta och sedan röstar med Alliansen. 

Debatten lär fortsätta.

Inga ordningsvakter på våra gårdar!

Den enade högern beslöt på stadsdelsnämnden i dag att avslå ett yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som ville stryka det här ur SDN Norra Hisingens budget:

(null)

Demokraterna, Sverigedemokraterna och alliansen tyckte alltså att ovanstående var något som vår stadsdels personal skulle lägga resurser på. I Polisens yttrande till KS i frågan skrev de: "Lagutrymmet och paragrafen ni hänvisar till är en undantagsregeln som är avsedd att användas först när det visat sig vara praktiskt omöjligt eller i vart fall mycket svårt att lösa ett problem på annat godtagbart sätt."

På frågan från (v)år ledamot Marie Brynolfsson kring VAD för problem det är man ser och HUR man försökt lösa detta eventuella problem innan man går till detta, så blev högern svaret skyldig! Trots detta så röstades alltså vårt yrkande ned.

Vi i Vänsterpartiet ser inte att våra bostadsområden har den typen av ordningsproblem som borgarna vill göra gällande. Vi ser att det är ytterligare ett bevis på högerns bristande verklighetsförankring. Vill de inte riva våra torg så vill de låta låtsas poliser patrullera i våra områden. Till vilken nytta och till vilka kostnader kan man fråga sig! 

Vi i Vänsterpartiet vägrar låta i princip outbildad personal patrullera våra bostadsområden. Alliansen röstar ena dagen ner vår vädjan om organiserad verksamhet för 16-19 åringarna för att nästa dag säga att situationen är så allvarlig att vi behöver uniformerade ordningsvakter! Finns det ingen förmåga till helhetstänkande hos högern?


(SD & Demokraterna sa inte flaska om frågan om trygghet i våra bostadsområden, bara röstade passivt på högerns linje. Lite intressant.)

Trygghet på riktigt och inte slag i luften

På tisdag ska SDN Norra Hisingen ta budget för 2019. Den är ett tappert försök från förvaltningen att dölja och sminka borgarnas nedskärningsbudget för att få det att framstå som något som ändå kan bli bra för medborgarna. Nedan är skillnaden mellan våra kostnader för 2018 (gick minus 7,5%). För 2019 så har alltså vår stadsdel 52,2 miljoner mindre pengar än vi hade 2018. Detta är borträknat skolan och till detta ska alltså löneökningar, prisökningar och andra kostnadsökningar.
Detta i en verksamhet som rör centrala välfärds- och demokratiområden som Äldreomsorg, socialtjänst, medborgardialog och kultur & fritid. Vänsterpartiet såg detta komma, därför gick vi till val på att höja skatten med en krona. Tyvärr fick vi inte stöd för det, men efter valet så kompromissade vi fram en budget med Mp och F! som med 30 öres skattehöjning hade gett Norra Hisingen 22 miljoner mer än den borgerliga budgeten.
 
(null)


Sverigedemokraterna och övriga högern slaktar verksamhet för ungdomar

För att minska underskottet har förvaltningen på enigt uppdrag beslutat att utreda våra mötesplatser för såväl ungdomar som för äldre. Vi har som politiker fått ta emot väldigt många synpunkter. Med bakgrund till det la vi (V, S och Mp) ett yrkande i december om att rädda Livslust och där vi också lyfte upp UNG i Norra Hisingen. På mötet 22/1 framgick det att UNG i Norra Hisingen inte är räddat. Vi lägger då ett yrkande om att säkra framtiden även för dem. Detta röstades ner av Sverigedemokraterna, Demokraterna och alliansen. 1,2 miljoner var det inte värt att ha en verksamhet för våra ungdomar 16-19 år. 

Högern vill i stället införa kameraövervakning

I förslaget till budget så står det:
"Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden."

Att paragraf 3 klassa områden är att säga att här är det så pass illa att det är fritt fram för kameraövervakning. Dels är det en olycklig generalisering och svartmålning av områden i vår stad och vår stadsdel. Dels så är det en inskränkning av den personliga integriteten och dels är det också en kostnadsfråga. 

För oss i Vänsterpartiet så tycker vi att det är viktigare att fokusera på förebyggande arbete och att ungdomar får en meningsfull fritid än att luta sig tillbaka och invänta problemen...

Ska bli intressant att se hur de andra partierna kommer reagera på tisdag. De rödgrönrosa på Norra Hisingen kommer inte att acceptera schablonmässig övervakning på lösa och fördomsfulla grunder.
Visa fler inlägg