ASKR: Om bostadsbristen

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
 
 
Fråga: Hur ska vi få bukt med #bostadsbristen i våra #storstäder? Vad är det som bromsar och vad kan ni/vi göra åt det?
 
Det gäller inte bara att bygga mer utan också att bygga rätt. Bygga boenden som folk har råd att bo i och att bygga på ett sätt som bevarar natur och miljö. Nummer ett är att göra förutsättningarna lika mellan hyresrätter och andra boendeformer när det gäller skatter och ränteavdrag. Regeringen låter villa- och bostadsrättsägare få miljarder i RUT-avdrag och ränteavdrag. Hyresgäster får ingenting.
 
På riksplanet så vill Vänsterpartiet att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag kan man fördubbla antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag. För att lösa den akuta bostadsbristen vill vi införa ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter. Vi tycker också att all ombildning och utförsäljning av allmännyttans lägenheter ska stoppas.

Det finns ett enormt behov av upprustning och underhåll i flerbostadshusen, inte minst i miljon­programs­områdena. I dag finns det runt 300 000 lägenheter som är i upprustningsbehov inom allmännyttan. Vänsterpartiet vill införa ett upprustningsstöd för boende i flerfamiljshus.

Det är viktigt att hyresgästerna inte drabbas av standardsänkningar på grund av bristande underhåll. Lika viktigt är det att hyreshöjningarna vid renoveringar inte blir orimligt höga så att människor tvingas flytta. Vänsterpartiet menar att hyresgäster måste få mer inflytande det egna boendet och närmiljön. Det gäller speciellt vid renoveringar och ombyggnader.

Mer om bostadsbidrag samt bostadspolitiken i sin helhet.

Lokalt jobbar vi hårt och aktivt för mer bostäder till rimliga priser och att de ska fördelas rättvist utifrån kötid och inte utifrån mannamån som ger fritt spelrum för diskriminering. I Göteborg har Vänsterpartiet infört en rak bostadskö för allmännyttans bostäder. Får vi igenom vår politik på riksplanet så kan även privata värdar ingå. Bostad är en social rättighet, inget som ska vara föremål för profitjakt.

Läs mycket gärna mer vad Vänsterpartiet Stockholm driver på deras kampanjsida: www.hemföralla.nu

I Göteborg har vi till exempel börjat sätta press på fastighetsägare att bygga billiga hyresgäster. Det mest kända exemplet är hur vi fått byggt billiga lägenheter på Guldmyntsgatan i Högsbo. Mycket av detta är bra, även om det kunde byggts tätare - håller personligen med om mycket av de synpunkter som YIMBY beskriver här.

Ett annat förslag vi har för att höja tempot i byggandet och samtidigt pressa ner byggkostnaderna är att vi vill starta ett kommunalt byggbolag. Idag är kommunen beroende av de stora byggjättarna - de bygger inte av sociala hänsyn - de bygger för att göra profit. En grundläggande social rättighet som bostader är kräver ett bredare perspektiv. Det handlar också om var man bygger och hur. En utveckling av staden kräver att byggnationer sker med miljö, stadskänsla, lokaler och kommunal service (skola, fritid etc) i åtanke.

I en stad som växer krymper avstånden. Gamla delar av staden byggs samman med nya stadsdelar. Vi vill bygga en stad där du kan hämta barnen på förskolan, gå förbi lekplatsen och sedan till mataffären, utan att stressa i långa bilköer eller på försenade bussar.

I vår stad får alla plats.