ASKR: Om kapitalismens haveri

 
 
ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...


Fråga: Varför kan man nästan dagligen läsa om brott så som skottlossning, i förorterna, i flera städer i Sverige? Brott som för bara en generation tillbaka skulle ha skapat stora rubriker? Hur ska man hantera exempelvis hederskultur, som kan eskalera till våldsspiraler?

Fråga: Hur tycker ni problemen på t.ex. Hisingen skall lösas, som bland annat resulterat i en mängd skottlossningar som gjort stadsdelen till ett otryggt ställe att bo på?

Frågorna innehåller i sig flera felaktiga påståenden som gör den svårbesvarad. Det sker alldeles för mycket brott i Sverige idag, vilket är ett stort problem. Att en del av de mer våldsamma brotten äger rum i förorten är också sant. Vad som inte är sant är att det är något vilda västern ute i förorterna. Det är fortfarande så att merparten av all våldsbrottslighet äger rum i innerstaden. I Göteborgs fall betyder det att Kungsportsavenyn är en oändligt mer osäker plats än Biskopsgården eller Backa Röd, där jag själv bor. Jag har tidigare skrivit om det oansvariga i att peka ut platser som någon sorts motsvarighet till amerikansk slum - dels i ett debattinlägg i Göteborgs Posten och dels när Gothia Cup valde bort en skola i norra Biskopsgården. 
Vad som inte heller är sant är att våldet skulle bero på några kulturella faktorer i allmänhet eller den sk hedersvåldsproblematiken i synnerhet. Knarkhandel och kriminella gäng är ett samhällsproblem och ett exempel på kapitalismens kris och inget annat. För trettio år sedan så var Sverige ett helt annat samhälle - med mindre klassklyftor och där direktörens barn gick i samma skola som arbetarbarnen. Idag har vi fått ett splittrat Sverige med allt större klyftor, där lokalsamhällena brister itu i den nya individualistiska tidsåran. Är jag missnöjd med skolan - jag flyttar mitt barn till en annan skola (gärna en med färre nyanlända flyktingar och färre arbetarbarn om möjligt). Är det stökigt i mitt bostadsområde - då flyttar jag.
 
Vi måste återupprätta grannskapet - där vi säger till även grannens barn och där vi organiserar oss i gårdsföreningar, hem & skola och i hyresgästföreningen för att förbättra vår vardag, tillsammans. Dit är det dessvärre en lång väg, men ett första viktigt steg är att avskaffa det fria skolvalet och andra segregerande reformer.

När det gäller situationen idag med brottslighet och gängbildning handlar det om att återskapa framtidstro för ungdomen i våra utsatta områden. Regeringens politik har lett till att Sverige har massarbetslöshet och allra längst bort finner vi nyinvandrade i storstädernas förorter. Det innebär att det finns familjer där ingen vuxen har ett stabilt arbete och vilka signaler sänder det till barnen i den familjen? Hur ska dessa få sommarjobb - utan kontakter? Det handlar mycket om att skapa en känsla av att det finns en framtid. Arbetslösheten måste ner till normala nivåer (under 4%, innan 90-talet låg den ofta på runt 2%) - det gör vi genom att sluta gödsla företag & välbeställda med skattesänkningar utan istället bygga ut välfärden och införa 6 timmars dagen.
 
I dag görs det också mycket gott arbete av föreningsliv och av kommunens folk ute i stadsdelarna. I Backa har vi tillexempel fått till fler helgjobb för ungdomar och dels mer fritidsverksamhet genom flera projekt som går i samlingsnamnet "Backa i Fokus". Även små åtgärder kan ha stor effekt för den enskilde.
 
När det gäller de äldre ungdomarna som gör sig skyldiga till våldsdåden så måste polisen jobba smartare och skapa förtroende* och få fast de kriminella ungdomarna. De ska sedan, beroende på ålder, avtjäna straff för de brott de begått. Det som därefter är viktigt är att vi återupprättar kriminalVÅRDEN så att de rustas - både praktiskt och motivationsmässigt - för ett bättre liv när de återgår till friheten en dag.
 
Sammanfattningsvis: Det är inte förortens människor, oavsett ursprungsland som är problemet, eller att "förorten har spårat ur" - det är den svenska politiken som spårat ur! Vi måste bygga ett samhälle där alla får möjlighet att bidra!

* Kvalitén på polisens bemötande av den unga förortsbefolkningen varierar kraftigt. Finns många bra poliser, men jag hör också många historier om hur unga känner sig automatiskt misstänkliggjorda och även från fritidspersonal om hur poliser i princip ser deras arbete som meningslöst eftersom de "ger kriminella plats att vara på." Jag har själv också sätt hur polis åker in på min gård på motorcyklar och börjar fråga ut min granne om hennes sons moped. Arrogant tonfall och vesiret nedfällt på hjälmen. Att som företrädare för statens represiva makt inte visa sitt ansikte gentemot en medborgare är inte ett bra sätt att bygga relationer på. Det är inte helt långsökt att inbilla sig att attityden skulle vara annorlunda när ordningsmakten besöker villaområdena i sydväst...
 
#1 - - Praktus:

Så du menar att dom som bor på Hisingen och känner sig otrygga har fel? Dom är alltså inte otrygga, dom bara känner så?
(se ditt svar på askr nedan:)

Hisingen är för det första inte EN stadsdel och för det andra är det inte otryggt att bo här, men läs mer om hur jag ser på händelserna i bl.a Hisings Backa här: http://mikaelwallgrens.blogg.se/2014/august/askr-om-kapitalismens-haveri-2.html (som vanligt för kort om plats här)

Svar: Otrygghet är per definition en KÄNSLA. Olika personer känner sig otrygga i olika sammanhang. Det jag ville peka på är att det inte finns någon rimlig balans mellan hur mycket brottslighet det är i olika områden och hur mycket det uppmärksammas. Klart man ska ta folks oro på allvar - men det blir också märkligt när du fortsätter skriva "Hisingen" istället för specifika områden. Som boende i Backa Röd känner jag mig inte ett dugg orolig när jag går hem från nattbussen eller i övrigt rör mig i området. Självklart beror det delvis på att jag är man, men jag tror bilden av t.ex. Backa och Biskopsgården som utomstående (t.ex. Kärra, Säve och Torslandabor) har är värre än den bild som vi själva har. Det är min poäng.
Mikael Wallgren