ASKR: Om kostnader för flyktingmottagandet

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...

 
Fråga: Reinfeldt lovade igår att fortsätta med en invandring så hög att några vallöften ej kan ges. Idag läser man om hur arbetsförmedlingen saknar pengar. För oss som ser invandringen som ett problem ur en ekonomisk aspekt, men ej vill lägga rösten på SD - vad ska ni göra för oss?
 

Som Vänsterpartist så är det enda jag kan göra att uppmana dig att lyfta blicken lite. Miljoner människor världen över flyr från krig, förtryck och svält. De allra flesta av dessa finns i flyktingläger i fattiga grannländer. Länder som Libanon, Turkiet, Kenya och Jordanien tar just nu emot miljontals flyktingar. Den lilla rännil som tar sig hit anser Vänsterpartiet att vi har en moralisk skyldighet att hjälpa - oavsett huruvida det passar oss för tillfället. Därför kan vi inte villkora eller anpassa flyktingmottagandet efter hur till exempel den svenska konjunkturen eller vårt behov av arbetskraft ser ut.

Däremot förstår jag din känsla. Vi lever i ett samhälle där vi inte ger våra barn tillräckligt bra omsorg i förskolorna, inte tillräckligt bra utbildning i skolorna, det är köer på akuten och hemtjänstpersonalen stressar ihjäl sig för att ta hand om våra gamla. Då är det inte långt borta att tänka - ska vi inte ta hand om de våra först - innan vi hjälper resten av världen?
 
Det finns flera svar på det resonemanget:
1) Dels det idealistiska och moraliska. Sverige är del av den västvärld som genom kolonialism och imperialism bidragit till att skapa grogrund för sönderfall och missär. Dessutom har vi beväpnat och stött upprorsmakare och diktaturer genom århundradena. Saudiarabien ligger direkt eller indirekt bakom mycket av terrorismen i dag. Tätt allierade med USA och som mottar svenska vapen och teknologi. Skulle inte förvåna mig om det finns svenska vapen i ISIS arsenal om vi säger som så...
2) Det ideologiska. Det är inte så att vi inte kan ta hand om "de våra"  - vi VÄLJER att inte ta hand om de våra. Sedan 1991 så har det de gemensamma resursernas andel av BNP stadigt sjunkit - bortsett från enstaka år. Regeringen har sedan de tillträdde 2006 ytterligare spätt på denna utveckling. Jobbskatteavdrag, RUT, sänkta arbetsgivaravgifter etc.  Varje år har de i snitt sänkt skatterna med över 172 miljarder! Det blir sammanlagt över 1200 miljarder! Dessa pengar hade kunnat gjort underverk i vår gemensamma konsumtion och möjliggjort högre löner och bättre bemanning för de hårt arbetande kvinnorna (främst) i välfärden.
 
Vänsterpartiet vill föra över resurser från privat konsumtion till det gemensamma. Med vår politik så kommer vi ordna resurser till äldreomsorgen, vården, skolan och barnomsorgen. Vi kommer också se till att det byggs mer hyresrätter till rimliga priser  - även i hårt segregerade områden som Askim, Danderyd och Limhamn. Välfärd och en social bostadspolitik sätter folk i arbete och bryter segregationen som är den enskilt största "kostnaden" för flyktingmottagandet. Så länge vi har ett klassamhälle så kommer för övrigt segregationen bestå - även om vi inte hade några invandrare eller flyktingar alls! Det skulle bara vara skillnad i hyn. I dag så består de nedre skikten av arbetarklassen mest av rasifierade - men ett kapitalistiskt samhälle bygger på att det finns en underklass som kan utföra billiga tjänster åt dem högre upp på skalan.
 
Så - Vänsterpartiet är inget val för dig som kortsiktigt vill se minskat flyktingmottagande och mindre resurser på integregation. Däremot har vi en realistisk plan för hur vi bygger en välfärdsstat för alla som med ett förbättrat mottagande tar till vara på den kraft och de erfarenheter som flyktingarna bär med sig - till nytta för oss alla.
Med Vänsterpartiet får du högre skatt (om du tjänar bra) och mindre utrymme för privat konsumtion. Du kanske får behålla din bil ytterligare ett år innan du kan byta upp dig till en nyare, du kanske får resa på färre utlandsresor osv. Däremot får du bättre välfärd och en solidarisk flyktingpolitik.
 
Vill du fortfarande ha minskat flyktingmottagande, men inte rösta på SD så är mitt förslag (s) eller (m). Det är de två partierna som generellt hållt emot när (v), (mp), (fp) och (kd) stått upp för ett ökat flyktingmottagande och ökad solidaritet. I valet mellan (s) och (m) tror jag (m) är det "bästa" alternativet, eftersom det är min ärliga förhoppning att vi kommer driva (s) att driva en bättre politik efter valet.
 
Dock är det som sagt ett ytterst tveeggat val eftersom (m) driver en politik som ökar segregationen, minskar välfärden och därmed leder till ett otryggare samhälle.