ASKR: Om trängselskatt och folkomröstning

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
Fråga: Om Göteborgarna röstar nej till trängselskatten i valet. Kommer ni låta demokratin styra eller tänker ni bestämma att vi skall ha den ändå?
Fråga: Ska vi behålla eller ta bort #trängselskatten i #Göteborg och varför?

 
Vänsterpartiet står upp för trängselskatterna och byggandet av en modern storstad.
Vänsterpartiet har drivit frågan om trängselskatt i många år. Vi ser det som en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåerna och motverka trängsel. Men det ger oss också en finansieringskälla för att kunna genomföra omfattande infrastruktursatsningar genom det Västsvenska paketet, som innebär att vi bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapa förutsättningar för gång och cykel. Göteborg är en stad som är byggd av gubbar för gubbar med en infrastruktur som utgår från bilen. Människan har fått anpassa sig efter trafiken och inte tvärtom. Genom det västsvenska paketet har vi fått en möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektiv i större utsträckning dvs. unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.
 
Genom en ordentlig medborgardialog har vi förbättrat situationen för Backaborna. Den 1/1 2015 kommer vi som bor i Backa-området kunna åka gratis till Bäckebol igen. Det ursprungliga förslaget skapade mycket motstånd och missnöje i området. Vänsterpartiet stödde därför ett i vårt tycke bra förslag om att ha kvar tullarna för att motarbeta långväga trafik, men göra ett undantag för den lokala trafiken. Ett i vårt tycke utmärkt exempel på en hederlig svensk kompromiss! De två populistiska bilkramarpartierna SD och Vägvalet valde dock att rösta nej till förbättringen för Backaborna. Likt 70-talets sektvänster så kör de stilen - allt eller inget. I stället för att rösta för denna praktiska förändring för Backaborna röstade de för att helt avskaffa trängselskatten. Detta ett par månader före folkomröstningen? Kanske dags för dem att sluta spela förorättade och tjata om demokrati?
 
Jag är övertygad om att bara vi får Göteborgs alla kollektivtrafikanter till vallokalerna så kommer de väletablerade manliga bilåkarna i Vägvalet bli förvånade hur många av göteborgarna som faktiskt ser fördelarna med att de som väljer att proppa igen vår stad får betala lite mer för infrastrukturen än de som åker kollektivt. Likaså att göteborgarna inte vill ha högre kommunalskatt bara för att kranskommunernas bilister ska slippa betala när de susar in till Göteborg.
 
Trots alla hemmabyggda räkningar på alternativ etc så ska vi ända ha i åtanke att det här är ett infrastrukturpaket som det räknats på och beräknats i över 10 år. Ett projekt som framförhandlats med hela regionen, staten och även region Halland. Det är inte ett projekt för att lösa dagens trafiksituation - utan att lösa morgondagens. Det är sorgligt att se hur vissa av Göteborgs politiker tillsammans med en tidning på dekis kör oansvarig populism.
 
Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna och Vägvalet var med och fattade beslutet om införande av trängselskatt och det västsvenska paketet. Nu har Moderaterna valt att fly undan sitt ansvar. Med demokratin som täckmantel fiskar Moderaterna lättköpta röster och riskerar därmed den största och viktigaste satsningen Göteborg gjort i modern tid. Vi i Vänsterpartiet däremot är stolta över att tillhöra dem som vågar ta ett beslut som håller över tid och som gynnar alla grupper i samhället. Moderaterna är ett splittrat parti och nu senast var Martin Wannholt ute och fiskade bland de moderata kärnväljarna ute i stadens villaområden med att så tvivel om den ekonomiska kalkylen för västlänken. Högern hatar givetvis satsningar på kollektivtrafik - precis av samma anledning som de ihop med SD i regionen drivit upp priserna på kollektivtrafiken. Att gå ut med det några veckor före folkomröstningen är givetvis ett effektivt sätt att få stöd i den interna maktkampen i (m) bland de som är mot trängselskatt, utan att han för den sakens skull öppet fronderar mot partilinjen. Då är det inte så noga med faktaunderlaget - intressant att Martin Wannholt är den ende toppolitikern i stan som ska ha fått reda på några siffror om fördyringar. Siffror som Trafikverket också tillbakavisar... Agerandet visar för övrigt ytterst tydligt att moderaterna inte är ett stabilt alternativ att leda Göteborg!
 
Nu har vi dock folkomröstning och då kommer den delikata frågan om huruvida vänstern kommer att "respektera" den folkomröstning som ca 10% av göteborgarna och en liten minoritet i Kommunfullmäktige genomdrivit. Vänsterpartiet är generellt ett parti som är för folkomröstningar och som även anser att de ska följas - även när vi förlorar. Det ska dock understrykas att det är märkligt att ha en folkomröstning om en del av finansieringen istället för hela projektet. Dessutom borde en sådan folkomröstning i så fall ägt rum långt innan man började bygga t.ex. Marieholmstunneln. Nu har vi en folkomröstningen dock och den bör handla om sakfrågan och inte om vad som händer efter. Genom att folkomröstningen sker på valdagen så minskar också risken för lågt deltagande eller snedvridet deltagande (inte lyckat om 90% röstar i Kärra och 20% i Biskop). Om folkomröstningen skulle ge ett tydligt Nej, med ett stort valdeltagande, får vi gå tillbaka till de fem parter som ingått avtalet. Det är knappast sannolikt att någon annan part är beredd att betala de 14 miljarderna som trängselskatten ger. Eftersom arbetet sedan länge redan pågår och kontrakt är tecknade för kommande arbete, ser vi ingen möjlighet att hitta en lösningen för detta. Detta var också det främsta skälet till att vi sa nej till folkomröstningen, eftersom frågan redan var avgjord, och svårt att se några alternativ för att verkställa ett nej. Vi kommer dock ärligt och hederligt göra vad vi kan. Slutligen så ställer vi vårt hopp till väljarna. Vi hyser stort förtroende för att de vill se framåt och inte bakåt!