Dags för avgiftsfri primärvård!

Alla ska alltid, även den 24:e i månaden, känna sig trygga med närsjukvården!
 
Idag varierar kostnaden för besök i primärvården, dels beroende på om du besöker läkare eller sjuksköterskor, men också om du besöker din "egen" vårdcentral (där du är listad). Vi menar att det är dags att öppna närhälsans dörrar på vid gavel - du ska inte behöva tänka på din ekonomi när du söker kontakt med vården.
 
Så mycket pengar är ju inte en hundra-lapp? Är det inte bara valfläsk?

Dels så är frågan om vad som är mycket pengar någonting objektivt - utan det är något som är högst relativt till den enskildes ekonomi. Man bör också tillexempel ställa det i relation till de sidokostnader som drabbar den enskilde vid sjukdom, medicin, lönefrånvaro etc. Allt vi kan göra för att minska dessa är bra.

Den viktigaste anledlingen är dock att det blir ett verktyg för att stärka det förebyggande arbetet. Vårdpersonalen kan kalla patienter för koll av blodtryck, provtagningar, hälsosamtal och uppföljningar etc. utan att patienterna behöver fundera över vad som kostar och vad som ingår. Vårdcentralen ska vara den kompis som gör att du förbättrar din hälsa löpande, så du håller dig frisk längre och behöver besöka sjukhusen mer sällan.  

Som vänsterpartist så gillar vi ju inte patientavgifter generellt, utan vi menar att vård är en mänsklig rättighet och att vi ska betala det genom skatten när vi är friska och krya - inte när vi är sjuka och i behov av vård. Med det sagt så finns det också en styrande effekt genom att öka skillnaden mellan kostnaderna för att besöka vårdcentralen och akuten. Varje patient med lindriga sjukdomar som väljer jourcentraler eller sin vanliga vårdcentral istället för akuten är bra för de allvarligt sjuka patienterna (och även för regionens ekonomi).
 
Huvudanledningen till att vi är för en fri primärvård är dock att det stärker det förebyggande arbetet och att det är en direkt förstärkning av de mest utsatta medborgarnas situation.