Gratis skolfrukost 2015

 I dag på SDN mötet för Norra Hisingen så beslutade S, V och Mp att införa gratis skolfrukost på alla skolor i stadsdelen. Frågan lyftes av oss i Vänsterpartiet bland annat utifrån det vi fått höra i "Fattigdomsprojektet".

 
Det är sedan länge väl känt att många barn, inte minst i äldre åldrar, hoppar över frukosten. Sverige har en av världens högsta förvärvsfrekvenser vilket innebär att det är många barn som går till skolan efter att föräldrarna redan åkt till jobbet. I andra fall kan frukosten som erbjuds hemma vara bristfällig på olika sätt. Det skapar ofokuserade elever och sämre resultat.
 
I korthet:
1 Morgonstress kan vi alla känna igen, detta är ett bra sätt att minska den. Dessutom vill inte alla barn käka frukost tre minuter efter att man vaknat.
2 Vissa har inte frukost hemma, pengarna räcker inte alltid till (inte minst kan kvalitén på den frukost som faktiskt serveras variera) och den växande barnfattigdomen måste mötas på bred front. 
3 Barn med frukost i magen presterar bättre! Nog så viktigt!
 
Borgerligheten struntar i verkligheten och brukar hänvisa med fnysningar till att det är föräldrarnas ansvar (exv i Jämtland). I dag blev det dock ingen debatt utan borgarna röstade mot utan att argumentera. Vi i den rödgröna majoriteten ser och agerar utifrån vilka behov som finns, i verkligheten. Man skulle kunna tycka att borgarna kunde ha lyssnat på följande positiva berättelse från en framsynt friskola har infört det...
 
Tidigare exempel, både från Göteborg och från Stockholm - i synnerhet Rinkebyskolan har gett mycket positiva effekter. Mer skärpta elever och också en lugnare stämning. Vänsterpartiet har därför i många kommuner motionerat om att införa det. Vi är mycket glada över att vi fått med oss (S) och (mp) här på Norra Hisingen. Det kommer alltså att beröra alla kommunala grund- och särskolor på Norra Hisingen.
 
Beslutet om skolfrukosten har självklart sin grund i vår syn på hur skolan fungerar och bör fungera. Så här formulerade vi oss i inledningen av stycket om skola i inriktningsdokumentet:

"Skolan kan och bör vara ”En spjutspets mot framtiden”. Sorgligt nog ser vi att det klassmässiga mönstret över hur eleverna klarar sig i skolan och vem som söker sig vidare till högre studier förstärks. Den utmaning som skolan måste anta är att alla elever, oavsett bakgrund, skall ges förutsättningar att klara skolan och kunna läsa vidare. Det är svårt men inte omöjligt.

För många elever betyder skolan struktur och ordning i en annars kaosfylld miljö. Vi vill att skolan skall i än större utsträckning vara en positiv möjlighet i våra barns liv. Vi ser därför att skolan skall erbjuda verksamheter även på lov och ferier och gärna under en större del av dagen.

Sommarskolor, läxhjälp, ferieaktiviteter, prova på verksamheter kan alla vara inslag i denna verksamhet. Även skolors lokaler måste öppnas upp för närsamhället så att skolan återigen kan bli ”Skolan mitt i byn”.

Måluppfyllelsen i stadsdelens skolor måste öka och alla måste få möjlighet att utvecklas från sina förutsättningar. Skolan måste också aktivt arbeta mot mobbing, diskriminering och kränkningar. 

 Ännu en mötesdag, den här dagen dock utan godfika. Bilden är från i våras.