Liberal kritik av individualiserad föräldraförsäkring i ETC:

Idagens ETC lyckas fyra debattörer diskutera föräldraförsäkringen ur ett påstått feministiskt perspektiv UTAN att nämnda arbetsmarknaden med ett enda ord. Bara det är anmärkningsvärt och borde diskvalificera debattörerna.
 
Deras huvudlinje är att med en invidualiserad föräldraförsäkring så kommer massa barn behöva gå till dagis tidigare, alternativt att kvinnor får stanna hemma utan inkomst. De hänvisar till de blygsamma framsteg som de extra pappamånaderna har inneburit (20% av männen nyttjar dem- övriga fryser inne). 
 
Att det är problematiskt håller (v)i som är för individualiserad föräldraförsäkring med om. Det är ju just därför vi behöver ta ett större steg än att bara avsätta en månad till för männen. Barnen är vårt gemensamma ansvar. Bägge föräldrarna har ett ansvar att ta hand om barnets uppväxt. Tyvärr ser det inte ut så i dag. Det finns en tydlig koppling kring uttagandet av föräldraförsäkring och vem som tar ansvaret för senare sjukdom hos barnet genom att ta ut VAB dagar. Detta är extra intressant eftersom VAB-dagarna rimligen är mer problematiska än själva föräldraförsäkringsdagarna för arbetsgivarna. De sistnämnda är ju planeringsbara till skillnad från de förstnämnda.


Debattörerna och undertecknad har olika uppfattning om huruvida det är möjligt att få män att ta större del av sina barns första år. Foto: Köpt från Can Stock photos.
 
Debattörerna verkar också ha en väldigt märklig inställning till familjers förmåga att göra genomtänkta val och pappors ansvar för sina barn när de skriver: "De kvinnor som har barn med papport som faktiskt följer uppmaningen att stanna hemma är priviligerade. Vad händer med det kvinnor som inte är lika privilegierade? Det är inte svårt att räkna ut: Dessa kvinnor och deras barn förlorar en halv föräldraförsäkring, den som papporna inte tar ut."
 
Läs texten en gång till. KVINNORNA förlorar en halv föräldraförsäkring. Nej, familjen ställs framför ett val - vill de ha del av den FÖRMÅN som föräldraförsäkringen är så får de allt dela förmånen lika. Fädrerna ges ett reellt argument till sina chefer och kollegor - och även till sina fruar. Det blir tydligt att det inte är en förmån enbart för kvinnor!

Vi har krav och regler i alla andra socialförsäkringar - för att få sjukpenning ska man uppfylla alla möjliga vidriga krav, samma med a-kassan. Hur skulle vi reagerat om någon arbetslös sa "jag vill ha MINA pengar - ni ska inte lägga er i vilka jobb jag söker!" ? 

Väljer FAMILJEN att inte ta ut hela föräldraförsäkringen så får de ta konsekvenserna av det. Som barnfri så är jag gärna med och bidrar till att föräldrar kan få stanna hemma och vårda sina barn det första året. Vill de däremot omfamna en reaktionär syn på familjebildning får de allt betala det själva!
 
Sedan tror jag debattörerna missar en viktig skillnad i inställning. Jag tror att många kan tänka sig att offra två månader, men seriöst - vad är det för människor som offrar möjligheten att vara hemma i 9 månader med (nästan) full lön? Möjligt att en 3-delad försäkring också skulle nå över den kritiska gräns där arbetsgivarna inte längre tar för givet att kvinnor stannar hemma och att fädrerna inte skulle vilja missa de dagarna, men jag är övertygad om att en delad föräldraförsäkring skulle putta oss över det krönet. Detta utöver den viktiga signal det skickar till oss alla - barnen är ett gemensamt ansvar. Det är inte rimligt att unga fädrer jobbar övertid medan unga kvinnor går ner i deltid för att ta hand om hemmet! 
 
Man kan ju fråga sig om debattörerna i logikens namn därmed är emot de pappa-månader vi redan har - och om de är för vårdnadsbidraget också?

/Mikael Wallgren, vare sig forskare eller universitetsanställd, men vågar ha åsikter ändå!