Vänsterpartiet Göteborg redo för valrörelsen!

 Jag i talarstolen på Blå Stället i Angered. Foto: Christina Vilhelmsson
 
I helgen samlades hundratalet Vänsterpartistiska ombud och förtroendevalda för att lägga upp planerna för valrörelsen. Fredagen och lördagen ägnades åt Verksamhetsplan och Valplattform, medan söndagen ägnades åt att utmejsla det Kommunpolitiska Program (KPP) som ska fungera som rättesnöre för våra parlamentariker den kommande mandatperioden.
 
Intressanta beslut som jag följde extra noga:
 
- Vår valhemsida ska finnas i versioner på flera olika språk; engelska, lätt svenska, kurdiska (två dialekter), romani chib, finska, persiska och somaliska. Motionen var inskickad som föreningsmotion från Backa. Bakgrunden är att vi tidigare år tryckt flygblad på olika språk. Det har varit praktiskt otympligt och inte särskilt effektivt. Vem vill ha information på svenska och vem vill ha det på något annat språk - och i så fall vilket? 
Partiskatten ska höjas till 15%. I dag är den 10% av det våra fritidspolitiker får i arvode. Mycket viktiga pengar för distriktet som redan bidragit till att partiet står ekonomiskt bättre rustat än någon gång under mina 25 år i rörelsen. Det är också en sund signal till väljarna att vi inte tar uppdrag för arvodens skull.
- Vi står upp för förskolerna. Vi understryker förskolans pedagogiska uppdrag och att det inte bara handlar om att föräldrarna ska kunna jobba. Vi kommer driva ökad rätt till förskola för alla barn, men också gör vi tydligt att vi tycker det är viktigt med läroplan och utbildad personal, vilket t.ex. inte krävs av så kallad pedagogisk omsorg.
Stoppa privatiseringarna - riv upp LOV. Inget oväntat att vi är emot privata vinstintressen inom såväl daglig verksamhet som äldreomsorgen, men även självklarheter ska slås fast!
Bevaka LOV för daglig verksamhet. Idag åker brukarna med vår egen personal, samma personal och utan avgifter. Nu övergår ansvaret för detta till samma enhet som handhar färdtjänsten. Vi är tydliga med att det är viktigt att kvalitén bibehålls och att de inte får ökade utgifter.
- Färdtjänst är kollektivtrafik. Vi upprepade vår grundläggande syn att färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. I dag kan man inte boka färdtjänst efter klockan 22:00. Det tycker vi är tokigt och vi ska verka för en ändring.

Utöver dessa exempel så slogs det givetvis fast att vi försvarar allmännyttan, kommunal mark och mycket annat som är klassisk vänsterpolitik. 
 
Efter långa och intressanta politiska diskussioner tog vi oss också tid att bestämma vilka som ska in och slåss i parlamentet för att verkställa det hela:
 Våra tre toppnamn inför valet 2018: Eva Olofsson (Regionlistan), Maj Karlsson (Riksdagslistan) samt Daniel Bernmar (Kommunlistan). Foto: Vänsterpartiet Göteborg
 
RIKSDAGSLISTAN*:

Konferensen beslöt- efter några omröstningar att helt gå på valberedningens förslag till Riksdagslista.
 
 1. Maj Karlsson, 38, Politisk sekreterare/ Riksdagsledamot, Stigberget

 2. Yasmine Posio Nilsson, 44, Stödassistent/ Riksdagsledamot Länsmansgården

 3. Tony Haddou, 29, Regional samordnare Rambergsstaden

 4. Hanna Klang, 35, Bartender/Förskolelärarstudent Stigberget

 5. Monika Djurner, 39, Sjuksköterska Kyrkbyn

 6. Finn Hellman, 43, Journalist Majorna

 7. Ann Ighe, 49, Universitetslektor Inom Vallgraven

 8. Johanna Eliasson, 42, Handläggare Kålltorp

 9. Babak Kohsravi, 50, Ingenjör Kaverös

 10. Frida Tånghag, 29, Kock Södra Kortedala

 11. Christian Forsman, 34, Bartender Majorna

 12. Yvonne Palm, 64, Förskolelärare Linnarhult

 13. Jesper Berglund, 38, Grundskolelärare Backa

 14. Amanda Kappelmark, 31, Kanslist Högsbohöjd

 15. Rebar Alnazar, 25, Student Angered Centrum

 16. Maria Sundkvist, 32, Skolkurator Jättesten

 17. Patrik Helgeson, 33, Gymnasielärare Södra Biskopsgården

 18. Gertrud Ingelman, 65, Gymnasielärare Masthugget

 19. Carina Örgård, 48, leg Psykoterapeut Krokslätt

 20. Daniel Carlenfors, 40, Bostadsaktivist Högsbohöjd

 
REGIONLISTAN*:
 
Konferensen gick i det stora hela på valberedningens förslag, men den lyfte upp sjuksköterskan från Biskops-gården Can Altintasli till säker valbar plats.

 1. Eva Olofsson, 66, Oppositionsråd Olivedal

 2. Monika Djurner, 39, Sjuksköterska Kyrkbyn

 3. Carina Örgård, 48, leg Psykoterapeut Krokslätt

 4. Lars-Erik Hansson, 66, pensionerad Läkare Önnered

 5. Jesper Johansson, 39, Skolspsykolog Björkekärr

 6. Can Altintasli, 37, Sjuksköterska Norra Biskopsgården
 7. Nadia Mousa, 56, Föreningsaktivist Eriksbo

 8. Finn Hellman, 43, Journalist Majorna

 9. Louise Granath, 29, Doktorand Björkekärr

 10. Alejandro Del Castillo 53, Video fotograf/redigerare Lövgärdet

 11. José Arevalo, 69, pensionerad Undersköterska Gamlestaden

 12. Gunilla Hellén, 37, Personalhandläggare Lunden

 13. Jöran Fagerlund, 46, Kommunikatör Gårdstensberget

 14. Gertrud Ingelman, 65, Gymnasielärare Masthugget

 15. Frida Tånghag, 29, Kock Södra Kortedala

 16. Patrik Helgeson, 33, Gymnasielärare Södra Biskopsgården

 17. Tuija Fabernäs, 68, pensionerad Läkarsekreterare Skälltorp

 18. Jennie Wadén, 34, Ombudsman Guldringen

 19. Robert Karlsson, 35, Hamnarbetare Nolered

 20. Gus Kaage, 60, Kommunikatör Masthugget

 21. Sara Lindalen, 41, Grundskolelärare Kvillebäcken

 22. Annika Enghamre, 69, pensionerad Arbetsterapeut Billdal

 23. Emily Muthén, 37, Förbundssamordnare Olskroken

 24. Johan Zandin, 43, Programmerare Guldheden

 25. Anna-Karin Larsson, 28, Jurist Majorna

 26. Arne Lindström, 66, Behandlingsassistent Guldringen

 27. Tobias Dahlgren, 33, Elektriker Rambergsstaden

 28. Luis Tortosa 68, pensionerad Programsamordnare Masthugget

 29. Lars Engen, 64, Universitetsadjunkt Rambergsstaden


KOMMUNLISTAN*:


Valberedningens förslag gick igenom med undantag för ett par mindre förändringar längre ner på listan.

 1. Daniel Bernmar, 36, Doktorand/ Kommunalråd Björkekärr

 2. Bettan Andersson, 54, Behandlingsassistent Redbergslid

 3. Jenny Broman, 42, Grundskolelärare Stigberget

 4. Mikael Wallgren, 42, Trafikledare taxi Backa

 5. Gertrud Ingelman, 65, Gymnasielärare Masthugget

 6. Håkan Eriksson, 33, Handläggare Norra Biskopsgården

 7. Hanna Klang, 35, Bartender/Förskolelärarstudent Stigberget

 8. Johan Zandin, 43, Programmerare Guldheden

 9. Johanna Eliasson, 42, Handläggare Kålltorp

 10. Tony Haddou, 29, Regional samordnare Rambergsstaden

 11. Helen Edenryd, 36, Socialsekreterare Gamlestaden

 12. Erik Norén, 49, Socionomstudent Rambergsstaden

 13. Frida Tånghag, 29, Kock Södra Kortedala

 14. Urban Junevik, 58, Fastighetsskötare Ängås

 15. Sara Carlsson Hägglund, 37, Skolkurator Rambergsstaden

 16. Finn Hellman, 43, Journalist Majorna

 17. Louise Granath, 29, Doktorand Björkekärr

 18. José Arevalo, 69, Pensionerad undersköterska Gamlestaden

 19. Sara Lindalen, 41, Grundskolelärare Kvillebäcken

 20. Yasmine Posio Nilsson, 44, Stödassistent/Riksdagsledamot Länsmansgården

 21. Jesper Berglund, 38, Grundskolelärare Backa

 22. Yvonne Palm, 64, Förskolelärare Linnarhult

 23. Gustav Landström, 31, Spårvagnsförare Guldheden

 24. Christian Forsman, 34, Bartender Majorna

 25. Aftab Soltani, 22, Verksamhetsutvecklare Södra Biskopsgården

 26. Maria "Mia" Sundkvist, 32, Skolkurator Jättesten

 27. Daniel Carlenfors, 40, Bostadsaktivist Högsbohöjd

 28. Mia Mårtensson, 41, Utbildningsadministratör Guldheden

 29. Patrik Helgeson, 33, Gymnasielärare Södra Biskopsgården

 30. Homeira Tari, 52, Ungdomshandledare Backa

 31. Robert Karlsson, 35, Hamnarbetare Nolered

 32. Monika Djurner, 39, Sjuksköterska Kyrkbyn

 33. Candan Gürcan, 53, Förskolelärare Kannebäck

 34. Martin Fahlén, 31, Metallarbetare Landala

 35. Moa Lindh, 36, Teknisk projektledare Hammarkullen

 36. John Edström, 27, Kommunikatör Kvillebäcken

 37. Emily Muthén, 37, Förbundssammordnare Olskroken

 38. Ingbritt Holst, 80, Pensionerad Barnskötare Grevegården

 39. Lena Hammarström, 66, pensionerad Agronom Önnered

 40. Bengt Bivall, 72, Pensionerad Banktjänsteman Skälltorp

 41. Adriana Aires, 36, Student Skälltorp

 

Så stolt för att bland så många bra kamrater få en så hedersam placering på kommunlistan. Nu kör vi!

* Protokollet är ännu inte justerat och enstaka stavfel, smärre fel gällande ålder eller område kan finnas.