Inlägg om stadens arbete mot Daesh-återvändare

Sverigedemokraterna slår in öppna dörrar med en interpellation kring kommunens arbete mot återvändande terrorister. Ni kan nog gissa vad för trams han skriver. Axel Josefssons (m) svar var bättre. Ni hittar svaret och  interpellationen här.

Mitt inlägg som förhoppningsvis ges chansen på nästa fullmäktige:

Angående hemvändande Daesh-terrorister:

Vill först tacka Axel Josefsson för ett tydligt och bra svar på interpellationen. Inte minst är svaret tydligt med skillnaden med ansvaret för själva terroristerna som främst åligger statliga myndigheter och de barn som i likhet med alla andra barn har rätten till en trygg uppväxt. Den rätten är vår skyldighet att säkerställa. 

Lagstiftning har förtydligats och även delegationsreglerna i stadsdelarna har förtydligats för att säkerställa att vi har verktygen som krävs för att snabbt ingripa när det är nödvändigt. 

Ingen av oss väljer våra föräldrar. Vi har lagstiftning för att kompensera för föräldrar som inte klarar av att sätta sina barns bästa i främsta rummet. Det gäller såväl missbrukare, kvinnomisshandlare och det gäller terrorister. Fördelen med den lagstiftningen är att den inte är kopplad till polisutredningar och brottsmisstanke. Det är barnens bästa som står i centrum. Socialtjänsten behöver inte ett domstolsbeslut på att nazistens resa till Ukraina eller fascistiska jihadisters resa till Syrien är för att delta i folkmord för att konstatera att de inte är lämpliga föräldrar. Här jobbar vår fantastiska personal i skola, sjukvård och socialtjänst hela tiden på att bli bättre på att se tecknen och ingripa i tid. 

Vi får inte heller bortse från att vi har många av Daesh primära offer här i staden. Flyktingar såväl som hemvändande frihetskämpar som åkt ner för att med vapen i hand bekämpa terroristerna. Borde inte vara kontroversiellt eller finnas ett behov av plakatpolitik för att enas om vikten av att låta såväl rättsväsende som socialtjänst att göra sitt jobb. Vill proffsen ha vår hjälp med resurser eller rutiner ska vi lyssna på dem, snarare än olika tyckare som vill synas i rampljuset. 

Visa fler inlägg