Hetsig fullmäktigedebatt

Borgarnas förslag om tryckhetsvakter röstades igenom i fullmäktige idag. Ett onödigt resursslöseri som knappast kommer ge önskat resultat. Jag satt och lyssnade på allt bra som sades tills hyckleriet från borgarna blev uppenbart. De pratar om vikten av att kombinera trygghetsvakter med sociala satsningar. Då kan man inte lägga en budget som ger 22 miljoner mindre i budget (bara till Norra Hisingen). Då kan man inte ute i nämnderna sitta och rösta nej till att freda ungdomsverksamheten. Det blir inte hederligt. Därför blev jag arg och gick upp...

(null)
Foto: Gertrud Ingelman

Bortförklaringar av ordföranden i SDN Norra Hisingen:

Jens Adamik (L) skriver en lång drapa med länkar till både det ena och det andra: 

Några korta kommentarer: 
- Alliansen röstat för precis ALLA ekonomiska beslut som nämnden tagit höstterminen 2018.
- Alliansen var eniga med de rödgröna om att rädda Livslust - ÄVEN om de inte själva tog något initiativ, utan som vanligt bara röstade för vårt förslag.
- Ekonomiska utvecklingen har varit positiv. På en rak fråga så svarade förvaltningen att de inte behövde korrigera prognosen utifrån att högerbudgeten gav 22 miljoner mindre till Norra Hisingen. 
- De 700 000:- som kostnaden för att återremittera HELA ärendet är såklart en fantasisumma när det enda vi ville stoppa kostade 1,2 miljoner, allt annat hade kunnat genomföras. 

Nej, det är bara att notera att SDN nu "leds" av en allians som inte lyssnar på medborgarnas oro, men desto mer på chefstjänstemännen. I släptåg har de Demokraterna och Sverigedemokraterna som sitter tysta och sedan röstar med Alliansen. 

Debatten lär fortsätta.
Visa fler inlägg