ASKR: Om folkomröstningar & internet demokrati

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...

Fråga:

"Jag som medborgare vill ha utökat inflytande i den kommunala politiken som förs via t.ex. ett röstsystem på internet med e-leg. På så sätt ska jag kunna direkt påverka frågor som jag är speciellt intresserad av. Bortsett från den tekniska lösningen Hur ställer ni er till detta?"

Resonerar även allmänt kring internetröstande och folkomröstningar.
 
Gång på gång kommer det upp frågor om hur vi ska bredda inflytandet för folk i allmänhet. Gärna genom att använda ny teknik. Grundtanken är sympatisk, jag och Vänsterpartiet slåss för att folk ska få ett större inflytande i sin vardag - på sitt boende, sitt arbete och i sitt bostadsområde genom att fördjupa demokratin. Ett fastighetsbolag som Stena eller Willhelm ska inte kunna lyxrenovera ditt boende och därigenom i praktiken tvinga bort dig från ditt hem. Vi vill att hyresgästerna ska ha mer makt. Vi vill inte heller att Veolia ska kunna säga upp dig för att sedan "erbjuda" dig att komma tillbaka som timanställd eller bemanningsanställd. Vi vill ha fackligt veto mot inhyrning av personal.
 
Vi är också förespråkare för folkomröstningar generellt. Vi menar dock att frågan ska vara viktig, tydligt formulerad och avgränsad så att det är tydligt vad ett ja eller ett nej innebär. Det är också viktigt att det är en fråga som engagerar alla och inte bara en minoritet. Idag i Sverige kan folkomröstningar trumfas igenom tämligen enkelt i kommunfullmäktige. Samtidigt visar ett överdrivet användande av folkomröstningar ha en hel del negativa effekter. Framförallt sänker det valdeltagandet och riskerar därför att inte bli tydligt representativa. Det är ingen slump att Schweiz som är det land med störst inslag av folkomröstningar också var Europas sista land att införa kvinnlig rösträtt...
 
Jag kan också från föreningsvärlden dra mig till minnes ett antal exempel på där många medlemsmöten leder till att färre och färre deltar. Var med  i en kamp för ett Ungdomens hus här i Göteborg på 90-talet. Första stormötet var oerhört inspirerande- många människor från många olika organisationer. Tyvärr förlorade vi (främst Ung Vänster och RKU om jag minns rätt) mot oorganiserade och anarkister när det gällde den fortsatta organisationsmodellen. Istället för att välja en eller flera mindre grupper som kunde ta ansvar för olika delar av arbetet så blev det beslutat att varje detaljfråga skulle upp på stormöte. Det ledde till att vi hade stormöten flera gånger i veckan, vilket självklart ledde till att färre deltog. De som slutade gå var i allmänhet de organisationslösa, "vanliga" ungdomarna. Kvar satt en allt mindre skara tok-engagerade, som fortfarande var låsta i en konflikt mellan den "auktoritära" och den "frihetliga" vänstern som vi pratade om då...
 
När man förespråkar stormöten, föräldrastyrda skolor eller medborgardialoger som sätt för att "folket" ska få makten i relation till politiker och tjänstemän så ska man vara försiktig. Vilka föräldrar är det som kommer till föräldramötena? Vilka föräldrar är det som är mest aktiva i idrottsföreningen? Det är väldigt, väldigt ofta de välutbildade etniskt svenska föräldrarna. När SDN Norra Hisingen kallade till medborgardialog om trängselskatten så var det väldigt bra gensvar. Lokalen fylldes till bristningsgränsen. Publiken var dock kanske till 75% män, de allra flesta var 55+ och det var bara någon enstaka invandrare på plats. Sedan stod Sverigedemokrater och Vägvalare och orerade om att det nu "var tydligt vad Backa-borna tyckte". Nja, riktigt så enkelt är det inte. Missnöjet med stationerna på E6 är stort i Hisings Backa, men vi är också ganska många som inte ens berörs av trängselskatten. Dessa människor, i huvudsak låginkomsttagare, inte sällan med utländsk bakgrund kommer självklart inte till ett möte om trängselskatt.

Därför anser jag faktiskt att i det stora hela är den representativa demokratin ett bättre alternativ. Särskilt i Sverige där den är mer kollektivt utformad än i många andra länder - t.ex. USA. Alla kan gå med i ett parti, föra fram sina åsikter där och också blir vald till förtroendeuppdrag! I Sverige väljs kandidater efter kompetens och arbetsinsats i det interna partiarbetet - inte efter hur stor plånbok du har att driva en primärvalskampanj med. I Sverige röstar - trots borgarnas försök att få det annorlunda - fortfarande väljarna utifrån ideologi och parti i första hand. Person är mycket mindre viktigt. Det innebär också - i alla fall i (v) och (s) - att de som blir invalda inte kan köra sitt eget race, utan måste lyssna på alla de medlemmar som jobbar på i det tysta i partiet. De som delar flygblad, bemannar valstugor, bokar lokalen till mötena osv. De stora besluten tas på årskonferenser och kongresser - inte av kommunfullmäktigegrupp eller riksdagsgrupp. Det var inte Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp som sa att vi skulle vara för trängselskatt - det var medlemmarna. Allt detta innebär att för dig som har synpunkter och idéer så gå med i ett parti, det som står närmast dina grundvärderingar. Väl där har du stora möjligheter att driva din specialfråga och försöka få stöd för den. Det är inte så sexigt, men det fungerar!
 
Jag är stolt över det svenska politiska systemet - samtidigt som jag är ledsen över att det försvagas. Kommer framtidens Göran Johansson (s) att bli kommunalråd? Kommer en lågutbildad, "ful*" SKF -arbetare utan egna ekonomiska muskler bli vald till den högsta politiska posten i Sveriges näst största stad igen? Man kan ha synpunkter på Göran Johansson och andra gamla sosse-pampar i Sverige, men de representerar något helt annat än Gustaf Fridolin, Annie Lööf, Carl Bildt, Jimmie Åkesson och andra ur den nya politiska klassen som inte haft något riktigt jobb innan de blev politiker. Gustaf Fridolins lilla paus som lärare ser jag mer som praktik än som något annat. 
 
Det är viktigt med medlemmar i partierna som kan se till att dessa behåller sin stuts och sin representativitet. Glädjande nog så ökar både (v) och (F!) så det sjunger om det. Här i Göteborg har (v) gått från 500 medlemmar till 1500 på en mandatperiod - sådant stärker partiet och stärker demokratin.
 
När det gäller varför internet är ett olämpligt redskap för omröstningar så skriver Piratpartiets Anna Troberg det väldigt bra här. Kort formulerat kan man säga att den största faran med internetomröstningar är att ingen jävel kan kontrollera vem som använder din kod. Du kan sälja den, din far kan stå bakom dig och tala om hur du ska rösta etc. Det går inte att kontrollera att valet är "fritt och hemligt" helt enkelt (Det är också därför en BRA valförrättare ska huta åt folk som går in mer än en person bakom röst-skynket i vallokalen).
 
Ett annat mindre problem är rent tekniskt - hur säkerställa att inte staten registrerar dig eller att inte det fuskas etc. Det tror jag dock går att lösa, valhemligheten gör det inte. I alla fall inte genom att rösta hemifrån. Dator i vallokal är en annan sak. Alla teknikopptimister som hoppas på en sådan förrändring bör kanske beakta att en ledare från Piratpartiet är skeptisk till det. Så här - om någon från LRF säger att en viss subvention av jordbruket är skadlig - då litar jag på det. Det är lite samma här när Piratpartiet varnar för något som har med datorer att göra...
 
 * Begreppet ful är givetvis subjektivt och dessutom nedvärderande. Ber om ursäkt för det, men jag kom inte på något annat ord. Jag syftar på någon sorts generell skönhetsnorm och på Johanssons hudsjukdom. Han är inte den bildsköna juristen som överbefolkar den amerikanska kongressen om man säger så...