Veckans arkivinlägg: En stad - en kommun

Strax före valet 2010 lyfta borgarna återigen frågan om att splittra Göteborg. De ville göra Torslanda till en egen kommun. Då skrev jag det här inlägget:

21 april 2010 - En stad - en kommun:
 
 

Så har Torslanda SDN* beslutat att de vill genomföra att de vill slita loss yttersta delen av Hisingen och bilda en egen kommun. De vill börja med att göra en "opinionsundersökning". Det finns en folkomröstning från förr. 1998 genomfördes det en folkomröstning där över 80% av Göteborgarna röstade för en odelad stad. Ett ljummet ja fanns endast i de tre stadsdelarna som väckte frågan. Inte ens i dessa var frågan någon kioskvältare. I Älvsborg röstade endast 46,5% i folkomröstningen. En anmärkningsvärt låg siffra i en av stadens mest väletablerade områden som tyder på att folk inte såg det som en viktig fråga.

Trots detta vill alltså borgarna (mp, fp, c, kd och m)låta Torslanda bli eget. Anmärkningsvärt är det att miljöpartiet inte lyckats prata ihop sig internt i frågan. I en så viktig fråga borde en majoritetslinje växa fram genom diskussion. Vem vet vad miljöpartiet står för?

I GP:s artikel i frågan är det särskilt ett stycke som är anmärkningsvärt:

"Enligt Bjärknemyr (mp) fattades beslutet utan någon större debatt. Enbart företrädarna för S och V var av en annan åsikt."

Lite roligt uttryckt. Det GP kallar "enbart" motsvarar hälften av nämnden, minus en. Tror inte GP skulle skriva "enbart" borgarna var emot ett beslut... Nåja, en semantisk spetsfundighet!

Det gamla yttrandet från Göteborgs kommun när ärendet var uppe senast:

"Kammarkollegiet har den 8 januari 1999 översänt remiss till länsstyrelsen om delning av Göteborgs kommun. Länsstyrelsen har därför begärt in yttrande från Göteborgs kommun i frågan.

Med anledning av detta vill vi anföra nedanstående skäl för att avstyrka en delning av Göteborgs kommun.


Göteborgs kommun höll i samband med det allmänna valet 1998 folkomröstning i hela Göteborg om Askim, Älvsborg och Torslanda alla tre eller någon stadsdel skulle få bilda en egen kommun. Utslaget var entydigt. En kraftig majoritet i staden sa nej till att staden skulle delas. Mer än 80 % sa nej i hela Göteborg till att någon av de tre stadsdelarna skulle få bilda egen kommun. Det finns inget stöd i Göteborg för en delning av staden.

Vi har även tidigare framfört andra sakskäl för att kommunen skall vara odelad. Till skillnad från andra stora städer som Stockholm eller Malmö finns de välsituerade stadsdelarna likaväl som de mindre bemedlade stadsdelarna inom Göteborg. Detta ger oss en möjlighet att dela på bördor och bekymmer på ett solidariskt sätt som annars skulle vara svårt eller nästintill omöjligt. Detta är för oss viktigt att det även fortsättningsvis är möjligt.

Göteborg är idag en motor i utvecklingen av Västsverige. Idag är Göteborg attraktivt för företag att etablera sig i och Göteborg har kraft att medverka i utvecklandet av nya företag och branscher. Denna möjlighet kommer på ett flertal punkter att beskäras om kommunen blir mindre. Blir det ekonomiska underlaget mindre minskar också möjligheterna att medverka i olika projekt. Att en av regionens största företag och arbetsgivare inte längre skulle ligga i Göteborg är även det besvärande.

De utredningar som kommunförbundet genomförde visade också att det ekonomiska resultatet för Göteborg efter en eller flera utbrytningar skulle bli negativt. Vi ser inte de tungt vägande skäl som gör att befolkningen i Göteborg skulle tvingas betala ännu mer i skatt eller tvingas avstå från service för att nya gränser skall ritas in på en karta."


Så, låt oss hoppas följande:

1) Att Mp håller sig på rätt sida skranket i fullmäktige.
2) Att regeringen inte hinner pilla på frågan innan valet. Om den borgerliga regeringen skulle dela en kommun mot kommunens vilja, tja.

* Istället för egen kommun blev det som bekant - mot vissa blåbruna element i Torslandas vilja en sammanslagning med Biskopsgården till den nya & nuvarande stadsdelen "Västra Hisingen". Idag så är frågan stendöd - eller? Jag har i alla fall inte hört något om det. Kanske någon journalist borde fråga borgarna vad de tycker? Torslandapartiet finns ju fortfarande kvar. Verkar satsa på kommunvalet igen. Bland sina prioriterade frågor är att de vill göra om resursfördelningssystemet - så att det är mindre omfördelande. Samtidigt säger de att de inte tar ställning på vänster-höger skalan... :) Så det finns ett lokalt högerparti i Torslanda - får se om de lyckas skaka liv i frågan igen.