Ännu en mötesdag

 
Idag var det dags för möte med Stadsdelsnämnden på Norra Hisingen. På dagordningen står det några viktiga saker, bland annat vår remiss på den nya detaljplanen för Backaplan där förvaltningen skrivit ett mycket bra förslag på synpunkter från oss. Den största och viktigaste synpunkten vi har är att vi upplever att man inte tillräckligt belyst behovet av att koppla Backaplan till Brunnsbo. 
 
Innan mötet så träffade jag, Tord Karlsson (s) och Soili Brunsten (Mp) en liten delegation från Säve. Det gällde de synpunkter som vi sen tidigare fått brevledes från flera föräldrar angående den föreslagna ändringen av skolorganisationen i Säve - Tuve. Vår plan är att knyta områdena närmare varandra genom att ändra alla tre låg- och mellanstadieskolorna i området (Bärby, Tången- och Gunnestorpskolan) till renodlade F-3 skolor, medan vi bygger om Glöstorpskolan till en 4-9 skola där alla ungdomarna får mötas. Det har framkommit kritik mot detta ute i Säve där många önskar att Bärby ska kvarstå som en F-6 skola. Vid mötet så underströks detta ytterligare och inget nytt i sak framkom egentligen. Däremot var det bra att höra och lyssna på deras oro och synpunkter. Dessutom framkom att informationen ut inte riktigt varit bra. Många rykten som är i svaj, men ett bra material är nu på väg ut till föräldrar i såväl Säve som Tuve. Vi kom också överens om att träffas igen, senast i oktober när vi fått ett utkast från fastighetskontoret om vad för ombyggnationer av Glöstorp som egentligen behövs, vad det ger för kostnader etc. För mig är den springande punkten och det stora problemet att många historiskt och fortfarande väljer bort Bärby redan i mellanstadiet så i dag är det endast 10 elever i årskurs sex. Här var mötet med föräldrarna väldigt positivt - de underströk att folk i Säve i mycket större utsträckning än tidigare har en positiv bild av Glöstorpskolans uteckling vilket gör att oddsen ökar för att stanna kvar på Bärby hela mellanstadiet ut. Tiotusenkronorsfrågan är alltså om föräldrarnas bild stämmer. Hur man tar reda på det - en utmaning.
 

Här har vi alltså ett praktexempel på skadan av det fria skolvalet. Några personers frihet att välja andra skolor försvagar elevunderlaget för dem som är kvar. Vårt mål är att så mycket resurser som möjligt ska gå till lärare och övrig personal och så lite som möjligt till för stora lokaler. Jag är fortfarande orolig för att elevantalet i Säve är för litet för att hantera svängningar på ett effektivt och bra sätt. Lär få återkomma till frågan och skaffa mer information och följa utvecklingen som det heter på politiker-svenska...
 
Mötet diskuterade även Svenska Balettskolan, som står inför omfattande renovering och ombyggnader. Prislappen är oklar, men 500 miljoner (!) har nämnts. Elevantalet har krymt ordentligt och vi vet sedan tidigare att det finns ett önskemål från föräldrarna att ha skolan i ett mer centralt läge än det nuvarande (Selma Lagerlöfs torg). Vi menar att i samband med behovet av nya lokaler så bör staden ta ett nytt grepp kring placering och ansvar. Vi tog alltså i dag ett beslut om att be staden centralt att utreda frågan, men min åsikt är att de bör ta över ansvaret för skolan kommuncentralt.