Förlust för SEKO - förlust för dig

SEKOs strejk handlar om vilken arbetsmarknad vi ska ha. Det är väl inte en hemlighet för någon att de senaste trettio åren har förskjutit makten från de arbetande till företagen, från människorna på golvet till chefer och byråkrater. Timanställningar, bemanningsföretag och andra osäkra anställningsformer breder ut sig. Med osäkerheten kommer tystnad och rädsla för att säga ifrån och med det kommer sämre arbetsmiljö och trygghet. Det finns en nollvision för döda i trafiken - när får vi en regeringen som bryr sig om de som alla de som dör på jobbet?

De senaste åren har ett antal företag sagt upp fast anställd personal för att ersätta dem med bemanningsanställda. Ett exempel var den uppmärksammade konflikten på Lagena. Vänsterpartiet har sen tidigare varit ute och kritiserat detta och krävt ett förbud mot att ersätta fast anställd personal med bemanningsanställda. Hitintills så kan jag tycka att fackförbunden kritiserat utvecklingen utan att fullt ut ta fajten.
 
Nu har äntligen något hänt. SEKO har ställt sig upp och sagt  - hit men inte längre. Man accepterar inte en drastiskt ökning av andelen timanställda på de fastanställdas bekostnad. Läs här vad konflikten handlar om i detalj. Det är oanständigt att Veolia försöker pressa sina kostnader på de anställdas bekostnad. Accepterar SEKO detta så finns det inget som hindrar nästa företag att lägga ett ännu lägre bud och försöka driva trafiken med ännu sämre vilkor. Kortsiktigt kan det ju vara tacksamt för det offentliga med billiga bud på kollektivtrafiken, men vad vill vi ha för samhälle? Det finns en anledning till att stödet för SEKOs strejk är så starkt bland allmänheten.
 
Stödet från andra fackförbund är också stort och ovanligt många sympativarsel är redan lagda. Jag tror att du gör rätt i att följa med i varslen noga. Eftersom konflikten inte handlar om lön utan om makt - "makten att leda och förleda arbetet" som det brukar uttalas så finns det heller inga enkla kompromisslösningar. Antingen viker SEKO ner sig och då kommer som ett brev på posten Veolias beteende sprida sig. Vi kommer få se ännu fler arbetsplatser där bemanningsanställda och timanställda ersätter den ordinarie personalen. Vinner SEKO och uppsägningarna stoppas och villkor för antalet timmar som får utföras av timanställda införs så kommer det dels ge råg i ryggen till övriga fackförbund och dels verka avskräckande för andra företag att genomföra liknande. Det är alltså betydligt mer än några enstaka arbeten eller enstaka miljoner som står på spel för Veolia. Det handlar om principer och om möjligheten till en total uppluckring av den svenska arbetsmarknaden!
 
Med det i åtanke är inte alla sympativarsel konstiga, inte heller att Folkpartiet rycker ut till Veolias försvar. Det är också därför som Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tagit sig tid att prata med de strejkande i Malmö. De slåss inte bara för sig själva - de slåss för dig och mig! Arijan Kan, tågvärd och trea på riksdagslistan i Västerbotten skriver här om varför det är en viktig strid att ta.
 
 Foto: Vänsterpartiet i Malmö
 
Förbered dig på en lång och het sommar. Bor du i ett område där dina bussar körs av privata bolag som är anslutna till Almega? Putsa cykeln! Den här konflikten kommer inte ta slut i första taget. Principer är svårare att få företag att ge upp än att acceptera en lönehöjning! För SEKO och hela fackföreningsrörelsen handlar det om trovärdighet - har man nu äntligen tagit upp den kastade hansken så får man inte förlora. Minns besvikelsen efter kommunals snöpliga reträtt ur sin storstrejk för några år sen. Har facken råd med en upprepning? Det här är inte en fight som den svenska arbetarklassen har råd att förlora. Tyvärr verkar inte andra påstått "progressiva" partier förstå vikten av fajten.