Mäns våld mot kvinnor

Då har det skett ytterligare ett uppmärksammat domslut där vår lag dels förklarar att män är idioter och barn som inte förstår någonting och dels ytterligare kränker den våldtagna kvinnan. Allt detta är förstås bara toppen av ett isberg. Det sker väldigt många våldtäkter och andra övergrepp som dessvärre inte anmäls. Tyvärr kommer det inte bli fler som vågar anmäla genom den här domen. Det är lätt att tappa tron på mänskligheten sådana här dagar...
 
FN skrev redan 1993 en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor där det stod:
"...att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män och att det är dessa ojämlika förhållanden som lett till att männen dominerar och diskriminerar kvinnor. Våld mot kvinnor är en avgörande social mekanism, genom vilken kvinnor tvingas i en underordnad ställning gentemot män."

Tycker det är bra formulerat, ROKS formulerar det också bra kring att det aldrig  börjar med fysiskt våld utan det är en maktutövning: "Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne.

Roks anser, i likhet med FN, att mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, incest och prostitution, har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället. Även pornografi är en sådan yttring."


På grund av ovanstående har jag alltid vänt mig mot ord som "familjebråk", "domestic violence" eller "våld i nära relationer" eftersom jag menar att det inte innehåller ett tydligt maktperspektiv. Oavsett vad vissa mer eller mindre seriösa debattörer så handlar det främst om mäns våld mot kvinnor. Det våld vi män blir utsatta för sker på krogen eller i andra offentliga miljöer. Det är en väldigt stor skillnad mot att gradvis brytas ner och känna sig otrygg i sitt eget hem. Det kan även jag som man förstå, det är rimligen ganska logiskt. Steg för steg så har också samhället vaknat till liv. 2008 publicerade Västerbottens läns landsting till exempel följande text om förhållningssätt och de medicinska sidorna av problemet. Länge uppfattade jag det som att det var ganska okomplicerat att formulera sig så - men nu på senare tid verkar något ha hänt.

Våld i nära relationer - poppis igen
Nu ser jag dock en reklam från Västra Götalands regionen på spårvagnarna där de uppmärksammar problemet med Våld i nära relationer. Det fick mig att börja fundera över varför man väljer att formulera sig så. Det stora problemet är ju män som kontrollerar, bryter ner och slår kvinnor - varför då formulera sig så neutralt?

På andra håll har jag dock också sett feminister prata om våld i nära relationer och då menat att uttrycket mäns våld mot kvinnor förminskar och osynliggör alla dem som inte lever i "traditionella" heterosexuella relationer. Här skrivs det lite om problematiken kring våld i samkönade relationer. Vad tycker du - hur ska man benämna det, är det mest relevant att kalla det mäns våld mot kvinnor eftersom det faktiskt är det våldet som har en direkt koppling till mäns överordning i vårt patriarkala samhälle? Eller ska man använda det bredare våld i nära relationer för att påvisa att det även sker i samkönade relationer, men dessutom även drabbar barn och för all del även kan drabba män?

Personligen så lutar jag åt att mäns våld mot kvinnor känns bättre. Dels har vi det strukturella maktperspektivet, dels provocerar det och väcker reaktioner hos män & makthavare och dels kommer även saker som överfallsvåldtäkter in under det paraplyet. Så i generella debatter kring vilka samhällsproblem som finns, så tycker jag nog att det är ett vassare språkbruk. Däremot tror jag det är viktigt att när vården och samhället generellt pratar om problemet att man i vissa sammanhang använder sig av det bredare begreppet "Våld i nära relationer". En kvinna som lever med en kvinna kan bli misshandlad och utnyttjad, om då vårdpersonalen bara tänker att våld i nära relationer bara handlar om män VS kvinnor så blir det så klart fel. Precis som om en man utsätts för våld så är det förmodligen extra skamligt att erkänna och där måste samhället ha verktygen för att få även denne att öppna upp sig och berätta vad som hänt, för att kunna hjälpa och stötta.

Slutsats således: I politiska diskussioner - alltså mäns våld mot kvinnor,
                          I skriven politisk-parlamentarisk text så får det nog bli "våld i nära relationer, i synnerhet mäns våld mot kvinnor". Eller något sådant. Vad tycker du? Kommentera!

#1 - - Mia Mårtensson:

Tycker du fick till det bra där på slutet. Finns absolut en poäng att lyfta mäns våld mot kvinnor lite extra, samtidigt som det är viktigt att täcka in våld utanför relationsnormen i många sammanhang.

Svar: Tackar för inspirationsdiskussionen på Facebook tidigare... :)
Mikael Wallgren

#2 - - annarkia:

Osäker på vad som är rätt . Jag tänker på att i nära relationer är det lika vanligt att män utsätts för för fysiskt eller psykiskt våld som att kvinnor gör det (http://bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861584/2014_8_Brott_i_nara_relationer).
Kvinnor utsätts dock för grövre våld än män(http://bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861584/2014_8_Brott_i_nara_relationer.pdf).

Vad det gäller den senaste våldtäcktsdomen förstår jag inte hur mannen kan frias bara för att han säger att han inte tolkade eller hörde kvinnans nej. Lagstiftningen måste ändras! Nu! Omedelbart!