Vänstern kräver mer svar om Bärbyskolan

 
 
Jag var förra onsdagen den 27/8 på möte i Säve. Det var ett stormöte angående omorganisationen av skolorna i Säve och Tuve. Har tidigare skrivit om omorganisationen här.
 
Vänsterpartiet var ensamma från majoriteten i stadsdelen att besöka mötet. Socialdemokraterna ansåg att de inte hade några svar att ge och avstod. Även om jag förstår och delar den analysen kände jag det var viktigt att dyka upp och lyssna på medborgarna. Det var lärorikt och gav mig nya tankar på frågor som jag känner att jag måste få svar på.
 
Därför skrev jag idag en fråga till stadsdelsförvaltningen där jag ville ha svar på olika frågor kring pendling, fritids och kostnader för detta. Skrev om detta på vår partiförenings hemsida: http://backa.vansterpartiet.se/2014/09/04/vanstern-kraver-underlag-ang-barbyskolan/
 
Jag kommer inte tveka om att begära återremiss om inte underlaget ger mig de svar jag vill ha.