Vårdens anonyma hjältar

Sitter i dag på möte med regionens Servicenämnd. En ganska anonym nämnd, som ansvarar för en ganska anonym verksamhet. Vi pratar om städ, måltid, telefonitjänster, transporter, tvätt och mycket annat. Vår personal är de som ser till att patienterna får ligga i rena rum, att de får näringsriktig mat och att de kommer fram till rätt person när de kontaktar sjukvården över telefon. Mycket viktig verksamhet som bara förutsätts fungera.
 
Utan servicepersonal skulle sjukhusen få slå igen inom 24 timmar. Har man med sig det så borde man också  både förstå vikten av det arbete som  de gör, men också respektera att de är en omisstlig del av sjukvården - och inget som kan skiljas åt genom att benämna det som något annat än "kärnverksamhet".
 
Idag fortsätter utbildningsinsatsen som vi hade igår. Bland annat ett intressant nytt perspektiv kring servicetjänsterna som jag tycker är sunt. I stället för att som tidigare försöka göra serviceverksamheten så lik det privata som möjligt, t.ex. vanlig kontorstädsföretag, så ska fokus ligga på att vara nära vården. Det innebär i klartext att i stället för att leverera in avkastning till regionen centralt ska mervärdet gå ut till verksamheten i form av mer resurser och bättre kvalitet för vården. Det innebär också att tanken är att de beställer "rent sjukhus" snarare än "städa två gånger om dagen". Det ställer stora krav på samarbetet mellan vår personal och vårdpersonalen när det gäller tilltro och förtroende till varandra.
 
Även om jag uppskattar infallsvinkeln så finns det utmaningar med det. Dels att den nuvarande "prislistan" för städ är tämligen standardiserad utifrån kvadratmeter - vilket inte tar hänsyn till hur sjukhusen är byggda, arbetsmiljö etc. Skillnaden mellan att städa gamla Sahlgrenska och nya Angereds närsjukhus är helt enkelt inte jämförbart. Samtidigt så har den tidigare "proffesionalieringen" av serviceverksamheten där vi försökt bli som de privata alternativen och bara städa det beställda etc. minskat tilltron till oss ute bland "kunderna"/vårdpersonalen. Om ett närmare samarbete kan förbättra denna tilltro.
 
En annan utmaning är att den nya styrmodellen införts väldigt fort, oklart ekonomiska effekter. Den största utmaningen är dock inget nytt, utan det är att få friskare medarbetare. Sjukskrivningsnivåerna inom städ och måltid ligger oerhört högt. Det är tunga jobb, men mer måste göras kring arbetsmiljön, men också kompetensutveckling, m.m. 
 
Spännande tanke: Inom tio år så utförs förmodligen merparten av korridorsstädet av robotar...
 
 Att gå på möten är ingen hälsokur... Särskilt inte på Bohusgården i Uddevalla. Vem kom på idéen att ha gratis* glass och godis på en konferensanläggning?
 

Sammantaget ett trevligt möte där fokuset låg tydligt på hur vi ska kunna stå upp för vår personal gentemot vården, hur vi ska bli bättre och mer effektiva, men skönt med frånvaro från borgerliga förslag om outsorcing och liknande. Vi får se hur det blir i framtiden, men jag är övertygad om att vår storlek är en styrka - både ur ett effektivitetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv. Tror också vår storlek kan ge oss muskler nog att ta hand om vår personal på ett bra sätt - t.ex. när det gäller rätt till heltid, men även rehabiliteringsmöjligheter och sådant.
Ett mer positivt perspektiv är att kvinnornas löner är uppe i 97,3% av männens medellöner. Detta i lika jobb - inte likvärda, så det ser ju bättre ut än vad det är, såklart...

* Klart att de som hyr konferens och hotellrum får betala dessa gratisdonationer, i det här fallet skattebetalarna. I går kväll ville de också "bjuda" oss på en välkomstdrink. I enlighet med (v)åra regler rörande bjudalkohol avstod jag dock från den.