Menlös konferens

Sitter just nere i Bryssel på en klassisk "gemensam marknad löser allt" - konferens. Rubriken för konferensen är "Europas utmaningar kan inte vänta" - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?
 
Denna "nystart" handlar alltså om att kommissionens ordförande nu är "folkvald" och att EU tar sig allt större roll och aktivare roll inom en lång rad områden, inte minst ekonomi och utrikespolitik.
 
Först gick en dryg halvtimme åt att SVD:s Teresa Kuchler någon sorts stand-up comedy som "introduktion". Officiellt skulle hon prata om det politiska perspektivet på EU-kommissionens rekommendationer för 2014. I praktiken så förklarade hon lite vad spetskandidat-systemet betydde och hur dessa kandidater för de olika grupperna (givetvis var hon inte kompetent nog att komma ihåg vänsterns kandidat, A Tsipras) jobbade, men inte mycket mer än så. Hon berörde lite om motsättningarna och hur det blir med en mer politiserad ledare av kommissionen som nu ser sig som ha fått ett ökat mandat. Annars var det mest menlösa annekdoter om hur många språk olika EU-toppar pratar...
 
Därefter var det dags för politik, men som vanligt dolt som något sorts "sanning". Detta stod Tom Snels, som är koordinator för Sverigeteamet vid EU-kommissionen. Han pratade mycket om EU:s arbete med den s.k. planeringsterminen och de frågor och synpunkter på vad olika länder behöver göra och vilka utmaningar de har. EU:s prioriteringar är kort sagt ökad konkurrenskraft. Detta ska ske genom det gamla vanliga receptet: Minska "onödiga handelshinder" och förbättrad utbildning och forskning.  Utbildning och forskning är ju ett intressant område där det finns stora utmaningar och stora skillnader i perspektiv. Det är dock hanterbart. Det oroväckande är dock det andra området. Där handlar det alls inte om några nyheter. Det ska bedrivas en stram finanspolitik och ett aktivt arbete mot handelshinder. När Tom redovisar detta låter det som självklarheter. Frågan är ju vad som ryms bakom dessa ord? Jo, det är samma destruktiva besparingspolitik som hindrat EU:s utveckling sedan länge. I dagens läge, med rekordlåga räntor i Sverige, så kan man ju snarare se att det finns ett behov av stora infrastruktursatsningar - för effektiva miljövänliga transporter som stärker hela landets utveckling, men också för ett nytt miljonprogram som löser trångbodheten och därmed underlättar för växande företag i storstäderna att kunna rekrytera personal. Dessutom får man igång hjulen och kan motarbeta den massarbetslöshet som finns i Sverige idag. Tom Snels verklighetsförankring visade sig när han sa att Sverige inte har några problem med arbetslöshet generellt utan bara för specifika grupper... 8 procent är alltså inget problem för en välavlönad EU-byråkrat. Det mest provocerande med det hela är att han står och presenterar politik, utan att vara politiker.
 
Ställde en fråga om det inte var samma gamla högerpolitiska önskemål från Vitboken om minskade miljökrav och arbetarskydd som räknas som "onödiga handelshinder"? Fick såklart inget vettigt svar, men bidrog åtminstone till lite dålig stämning.
 
Därefter var det dags för finländskan Heidi Jern, del av sysselsättning- och tillväxtkommissionärens stab. Hon var mer konkret än andra och pratade om EU:s nya investeringsplan och fonder som företag kan söka pengar på för spännande idéer. En ny sak är att dessa fonder inte längre ska vara låsta till länder etc. utan ska gå dit de gör "bäst nytta". Tillåt mig vara något skeptisk till att det där kommer bli transparant och effektivt! Förmodligen ett intressant föredrag för tjänstemännen.
 
Därefter var det dags för Pierre Schellekens, biträdande chef i klimat och energikommissionäres kabinett. Han presenterade här sin lösning för att effektivisera energisektorn, även om han också var inne på sedvanlig rysshatisk retorik med vikten av att göra europa oberoende från rysk gas. Lösningen här var så klart samma marknadsliberala lösning som med allt annat-  nämnligen - en gemensam marknad för el (surprise!). Där finns det utmaningar när det gäller lagstiftning och infrastruktur. Målet är att man ska ta den "lyckade" svenska avregleringen och göra den på EU-nivå så vi ska kunna välja el från Portugal om man vill, harmoniserade priser och så vidare. Enligt Pierre Schellekens så ska detta ge ett bättre tryck på miljöomställningar OCH lägre priser.

Fan trot. En gemensam marknad där medborgare och företag köper el fritt. Vår billiga vattenkraft ska alltså konkurrera och kunna köpas över hela europa. Blir elen verkligen billigare i Sverige? En sådan fri marknad som fundamentalisterna eftersträvar - kommer ALL el få lov att säljas? I så fall kan det ju bli hur illa som helst - ska man gradvis fasa ut kol och naturgas? Osv. Jag är osäker, men precis som tidigare pass så berörs inte det hela på ett mer politiskt plan utan mer allmänt om hur bra allting ska bli.
 
Sen avslutades det hela med en debatt, som var mer ett samtal mellan tre EU-kramare, nämnligen Fredrick Federley (c), Jytte Guteland (s) och Linnea Engström (mp).
Tre politruker som hyllar EU:s utveckling.
 
Bra med konferensen hittils:
- Jämn könsfördelning
- Stärkt mig i mitt EU-motstånd

Dåligt med konferensen hittils:
- Inget nytt - EU:s svar på alla frågor är mer marknadsliberalism och mer centralism.
- Mycket tveksamt att skicka en så stor delegation hit. Jag och den andre politikern kunde stannat hemma till skattebetalarnas glädje...