ASKR: Om friskolor

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
 
 
Fråga: "Vad finns det för fördelar och nackdelar med #friskolor? Om vi gjorde all skolor #kommunala kan vi ju alla vara med att styra över vad som ska ingå #undervisningen."
 
Precis! Den lilla fördel som finns med friskolor är att det kan stimulera till utveckling och alternativ pedagogik. Tyvärr har det visat sig att det inte främst är små kooperativa idédrivna skolor som tar större och större plats på "skolmarknaden" - utan att det är de stora, vinstdrivna koncernerna som breder ut sig mer och mer.
 
Det stämmer att riksdagen styr skolorna redan idag utifrån inriktningsdokument osv, men huvudproblemet med friskolorna är att de spär på segregationen. Vi ska inte ha ett land där föräldrarna kan välja skolor åt sina barn så att de t.ex. bara får tillbringa dagarna med människor med samma religiösa uppfattning som de själva har. Vi ska ha skolor som är lokalt förankrade och som är en angelägenhet för hela området där skolan ligger. Det är ytterst en demokratifråga - vill vi ha starka, aktiva lokalsamhällen där föräldrarna möts på föräldramöten, utanför den lokala affären eller när de släpper av sina barn utanför den lokala idrottsföreningen - ELLER ska vi ha ett samhälle där vi bara är konsumenter och väljer en skola som vi hoppas passar oss bra utan att bry oss om vad grannens pojk har för skola?
 
Det finns också gott om exempel på hur skolor startas och läggs ner vilket skapar dels oro för eleverna & dess föräldrar och dels skapar extra kostnader för samhället som kan bli stående med för stora lokaler eller - när en skola läggs ner - snabbt förväntas ordna lokaler och ersättningsundervisning för eleverna. Skrivit om ett konkret exempel här.

Det viktigaste är att avskaffa etableringsfriheten som innebär att friskolor har rätt att starta upp verksamhet utan att den berörda kommunen får säga nej, det är bara att betala. Nästa steg är att stärka kommunernas möjlighet att styra resurserna till olika skolor. De flesta inser att olika områden har olika förutsättningar vilket innebär att vi rödgröna partier ser till att resursfördelningen till skolor varieras utifrån hur elevunderlaget ser ut - idag ska dock friskolorna ha en genomsnittlig ersättning vilket missgynnar friskolor som etablerar sig i socialt utsatta områden och överkompenserar dem i innerstäderna. Dessa två åtgärder borde göras direkt - redan nu. Ger inte detta önskvärd effekt är jag inte främmande för att i ett nästa steg flytta makten över de befintliga friskolornas framtid bort från statliga tjänstemän och läggas på de ansvariga skolpolitikers bord. En skola för alla kräver en sammanhållen skola.

Självklart skall inte skolor få drivas med vinstintresse eller av religiösa intressen.