ASKR: Om folkomröstningar & internet demokrati

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...

Fråga:

"Jag som medborgare vill ha utökat inflytande i den kommunala politiken som förs via t.ex. ett röstsystem på internet med e-leg. På så sätt ska jag kunna direkt påverka frågor som jag är speciellt intresserad av. Bortsett från den tekniska lösningen Hur ställer ni er till detta?"

Resonerar även allmänt kring internetröstande och folkomröstningar.
 
Gång på gång kommer det upp frågor om hur vi ska bredda inflytandet för folk i allmänhet. Gärna genom att använda ny teknik. Grundtanken är sympatisk, jag och Vänsterpartiet slåss för att folk ska få ett större inflytande i sin vardag - på sitt boende, sitt arbete och i sitt bostadsområde genom att fördjupa demokratin. Ett fastighetsbolag som Stena eller Willhelm ska inte kunna lyxrenovera ditt boende och därigenom i praktiken tvinga bort dig från ditt hem. Vi vill att hyresgästerna ska ha mer makt. Vi vill inte heller att Veolia ska kunna säga upp dig för att sedan "erbjuda" dig att komma tillbaka som timanställd eller bemanningsanställd. Vi vill ha fackligt veto mot inhyrning av personal.
 
Vi är också förespråkare för folkomröstningar generellt. Vi menar dock att frågan ska vara viktig, tydligt formulerad och avgränsad så att det är tydligt vad ett ja eller ett nej innebär. Det är också viktigt att det är en fråga som engagerar alla och inte bara en minoritet. Idag i Sverige kan folkomröstningar trumfas igenom tämligen enkelt i kommunfullmäktige. Samtidigt visar ett överdrivet användande av folkomröstningar ha en hel del negativa effekter. Framförallt sänker det valdeltagandet och riskerar därför att inte bli tydligt representativa. Det är ingen slump att Schweiz som är det land med störst inslag av folkomröstningar också var Europas sista land att införa kvinnlig rösträtt...
 
Jag kan också från föreningsvärlden dra mig till minnes ett antal exempel på där många medlemsmöten leder till att färre och färre deltar. Var med  i en kamp för ett Ungdomens hus här i Göteborg på 90-talet. Första stormötet var oerhört inspirerande- många människor från många olika organisationer. Tyvärr förlorade vi (främst Ung Vänster och RKU om jag minns rätt) mot oorganiserade och anarkister när det gällde den fortsatta organisationsmodellen. Istället för att välja en eller flera mindre grupper som kunde ta ansvar för olika delar av arbetet så blev det beslutat att varje detaljfråga skulle upp på stormöte. Det ledde till att vi hade stormöten flera gånger i veckan, vilket självklart ledde till att färre deltog. De som slutade gå var i allmänhet de organisationslösa, "vanliga" ungdomarna. Kvar satt en allt mindre skara tok-engagerade, som fortfarande var låsta i en konflikt mellan den "auktoritära" och den "frihetliga" vänstern som vi pratade om då...
 
När man förespråkar stormöten, föräldrastyrda skolor eller medborgardialoger som sätt för att "folket" ska få makten i relation till politiker och tjänstemän så ska man vara försiktig. Vilka föräldrar är det som kommer till föräldramötena? Vilka föräldrar är det som är mest aktiva i idrottsföreningen? Det är väldigt, väldigt ofta de välutbildade etniskt svenska föräldrarna. När SDN Norra Hisingen kallade till medborgardialog om trängselskatten så var det väldigt bra gensvar. Lokalen fylldes till bristningsgränsen. Publiken var dock kanske till 75% män, de allra flesta var 55+ och det var bara någon enstaka invandrare på plats. Sedan stod Sverigedemokrater och Vägvalare och orerade om att det nu "var tydligt vad Backa-borna tyckte". Nja, riktigt så enkelt är det inte. Missnöjet med stationerna på E6 är stort i Hisings Backa, men vi är också ganska många som inte ens berörs av trängselskatten. Dessa människor, i huvudsak låginkomsttagare, inte sällan med utländsk bakgrund kommer självklart inte till ett möte om trängselskatt.

Därför anser jag faktiskt att i det stora hela är den representativa demokratin ett bättre alternativ. Särskilt i Sverige där den är mer kollektivt utformad än i många andra länder - t.ex. USA. Alla kan gå med i ett parti, föra fram sina åsikter där och också blir vald till förtroendeuppdrag! I Sverige väljs kandidater efter kompetens och arbetsinsats i det interna partiarbetet - inte efter hur stor plånbok du har att driva en primärvalskampanj med. I Sverige röstar - trots borgarnas försök att få det annorlunda - fortfarande väljarna utifrån ideologi och parti i första hand. Person är mycket mindre viktigt. Det innebär också - i alla fall i (v) och (s) - att de som blir invalda inte kan köra sitt eget race, utan måste lyssna på alla de medlemmar som jobbar på i det tysta i partiet. De som delar flygblad, bemannar valstugor, bokar lokalen till mötena osv. De stora besluten tas på årskonferenser och kongresser - inte av kommunfullmäktigegrupp eller riksdagsgrupp. Det var inte Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp som sa att vi skulle vara för trängselskatt - det var medlemmarna. Allt detta innebär att för dig som har synpunkter och idéer så gå med i ett parti, det som står närmast dina grundvärderingar. Väl där har du stora möjligheter att driva din specialfråga och försöka få stöd för den. Det är inte så sexigt, men det fungerar!
 
Jag är stolt över det svenska politiska systemet - samtidigt som jag är ledsen över att det försvagas. Kommer framtidens Göran Johansson (s) att bli kommunalråd? Kommer en lågutbildad, "ful*" SKF -arbetare utan egna ekonomiska muskler bli vald till den högsta politiska posten i Sveriges näst största stad igen? Man kan ha synpunkter på Göran Johansson och andra gamla sosse-pampar i Sverige, men de representerar något helt annat än Gustaf Fridolin, Annie Lööf, Carl Bildt, Jimmie Åkesson och andra ur den nya politiska klassen som inte haft något riktigt jobb innan de blev politiker. Gustaf Fridolins lilla paus som lärare ser jag mer som praktik än som något annat. 
 
Det är viktigt med medlemmar i partierna som kan se till att dessa behåller sin stuts och sin representativitet. Glädjande nog så ökar både (v) och (F!) så det sjunger om det. Här i Göteborg har (v) gått från 500 medlemmar till 1500 på en mandatperiod - sådant stärker partiet och stärker demokratin.
 
När det gäller varför internet är ett olämpligt redskap för omröstningar så skriver Piratpartiets Anna Troberg det väldigt bra här. Kort formulerat kan man säga att den största faran med internetomröstningar är att ingen jävel kan kontrollera vem som använder din kod. Du kan sälja den, din far kan stå bakom dig och tala om hur du ska rösta etc. Det går inte att kontrollera att valet är "fritt och hemligt" helt enkelt (Det är också därför en BRA valförrättare ska huta åt folk som går in mer än en person bakom röst-skynket i vallokalen).
 
Ett annat mindre problem är rent tekniskt - hur säkerställa att inte staten registrerar dig eller att inte det fuskas etc. Det tror jag dock går att lösa, valhemligheten gör det inte. I alla fall inte genom att rösta hemifrån. Dator i vallokal är en annan sak. Alla teknikopptimister som hoppas på en sådan förrändring bör kanske beakta att en ledare från Piratpartiet är skeptisk till det. Så här - om någon från LRF säger att en viss subvention av jordbruket är skadlig - då litar jag på det. Det är lite samma här när Piratpartiet varnar för något som har med datorer att göra...
 
 * Begreppet ful är givetvis subjektivt och dessutom nedvärderande. Ber om ursäkt för det, men jag kom inte på något annat ord. Jag syftar på någon sorts generell skönhetsnorm och på Johanssons hudsjukdom. Han är inte den bildsköna juristen som överbefolkar den amerikanska kongressen om man säger så...

Gratis skolfrukost 2015

 I dag på SDN mötet för Norra Hisingen så beslutade S, V och Mp att införa gratis skolfrukost på alla skolor i stadsdelen. Frågan lyftes av oss i Vänsterpartiet bland annat utifrån det vi fått höra i "Fattigdomsprojektet".

 
Det är sedan länge väl känt att många barn, inte minst i äldre åldrar, hoppar över frukosten. Sverige har en av världens högsta förvärvsfrekvenser vilket innebär att det är många barn som går till skolan efter att föräldrarna redan åkt till jobbet. I andra fall kan frukosten som erbjuds hemma vara bristfällig på olika sätt. Det skapar ofokuserade elever och sämre resultat.
 
I korthet:
1 Morgonstress kan vi alla känna igen, detta är ett bra sätt att minska den. Dessutom vill inte alla barn käka frukost tre minuter efter att man vaknat.
2 Vissa har inte frukost hemma, pengarna räcker inte alltid till (inte minst kan kvalitén på den frukost som faktiskt serveras variera) och den växande barnfattigdomen måste mötas på bred front. 
3 Barn med frukost i magen presterar bättre! Nog så viktigt!
 
Borgerligheten struntar i verkligheten och brukar hänvisa med fnysningar till att det är föräldrarnas ansvar (exv i Jämtland). I dag blev det dock ingen debatt utan borgarna röstade mot utan att argumentera. Vi i den rödgröna majoriteten ser och agerar utifrån vilka behov som finns, i verkligheten. Man skulle kunna tycka att borgarna kunde ha lyssnat på följande positiva berättelse från en framsynt friskola har infört det...
 
Tidigare exempel, både från Göteborg och från Stockholm - i synnerhet Rinkebyskolan har gett mycket positiva effekter. Mer skärpta elever och också en lugnare stämning. Vänsterpartiet har därför i många kommuner motionerat om att införa det. Vi är mycket glada över att vi fått med oss (S) och (mp) här på Norra Hisingen. Det kommer alltså att beröra alla kommunala grund- och särskolor på Norra Hisingen.
 
Beslutet om skolfrukosten har självklart sin grund i vår syn på hur skolan fungerar och bör fungera. Så här formulerade vi oss i inledningen av stycket om skola i inriktningsdokumentet:

"Skolan kan och bör vara ”En spjutspets mot framtiden”. Sorgligt nog ser vi att det klassmässiga mönstret över hur eleverna klarar sig i skolan och vem som söker sig vidare till högre studier förstärks. Den utmaning som skolan måste anta är att alla elever, oavsett bakgrund, skall ges förutsättningar att klara skolan och kunna läsa vidare. Det är svårt men inte omöjligt.

För många elever betyder skolan struktur och ordning i en annars kaosfylld miljö. Vi vill att skolan skall i än större utsträckning vara en positiv möjlighet i våra barns liv. Vi ser därför att skolan skall erbjuda verksamheter även på lov och ferier och gärna under en större del av dagen.

Sommarskolor, läxhjälp, ferieaktiviteter, prova på verksamheter kan alla vara inslag i denna verksamhet. Även skolors lokaler måste öppnas upp för närsamhället så att skolan återigen kan bli ”Skolan mitt i byn”.

Måluppfyllelsen i stadsdelens skolor måste öka och alla måste få möjlighet att utvecklas från sina förutsättningar. Skolan måste också aktivt arbeta mot mobbing, diskriminering och kränkningar. 

 Ännu en mötesdag, den här dagen dock utan godfika. Bilden är från i våras. 
 
 
 

ASKR: Om trängselskatt och folkomröstning

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
Fråga: Om Göteborgarna röstar nej till trängselskatten i valet. Kommer ni låta demokratin styra eller tänker ni bestämma att vi skall ha den ändå?
Fråga: Ska vi behålla eller ta bort #trängselskatten i #Göteborg och varför?

 
Vänsterpartiet står upp för trängselskatterna och byggandet av en modern storstad.
Vänsterpartiet har drivit frågan om trängselskatt i många år. Vi ser det som en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåerna och motverka trängsel. Men det ger oss också en finansieringskälla för att kunna genomföra omfattande infrastruktursatsningar genom det Västsvenska paketet, som innebär att vi bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapa förutsättningar för gång och cykel. Göteborg är en stad som är byggd av gubbar för gubbar med en infrastruktur som utgår från bilen. Människan har fått anpassa sig efter trafiken och inte tvärtom. Genom det västsvenska paketet har vi fått en möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektiv i större utsträckning dvs. unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.
 
Genom en ordentlig medborgardialog har vi förbättrat situationen för Backaborna. Den 1/1 2015 kommer vi som bor i Backa-området kunna åka gratis till Bäckebol igen. Det ursprungliga förslaget skapade mycket motstånd och missnöje i området. Vänsterpartiet stödde därför ett i vårt tycke bra förslag om att ha kvar tullarna för att motarbeta långväga trafik, men göra ett undantag för den lokala trafiken. Ett i vårt tycke utmärkt exempel på en hederlig svensk kompromiss! De två populistiska bilkramarpartierna SD och Vägvalet valde dock att rösta nej till förbättringen för Backaborna. Likt 70-talets sektvänster så kör de stilen - allt eller inget. I stället för att rösta för denna praktiska förändring för Backaborna röstade de för att helt avskaffa trängselskatten. Detta ett par månader före folkomröstningen? Kanske dags för dem att sluta spela förorättade och tjata om demokrati?
 
Jag är övertygad om att bara vi får Göteborgs alla kollektivtrafikanter till vallokalerna så kommer de väletablerade manliga bilåkarna i Vägvalet bli förvånade hur många av göteborgarna som faktiskt ser fördelarna med att de som väljer att proppa igen vår stad får betala lite mer för infrastrukturen än de som åker kollektivt. Likaså att göteborgarna inte vill ha högre kommunalskatt bara för att kranskommunernas bilister ska slippa betala när de susar in till Göteborg.
 
Trots alla hemmabyggda räkningar på alternativ etc så ska vi ända ha i åtanke att det här är ett infrastrukturpaket som det räknats på och beräknats i över 10 år. Ett projekt som framförhandlats med hela regionen, staten och även region Halland. Det är inte ett projekt för att lösa dagens trafiksituation - utan att lösa morgondagens. Det är sorgligt att se hur vissa av Göteborgs politiker tillsammans med en tidning på dekis kör oansvarig populism.
 
Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna och Vägvalet var med och fattade beslutet om införande av trängselskatt och det västsvenska paketet. Nu har Moderaterna valt att fly undan sitt ansvar. Med demokratin som täckmantel fiskar Moderaterna lättköpta röster och riskerar därmed den största och viktigaste satsningen Göteborg gjort i modern tid. Vi i Vänsterpartiet däremot är stolta över att tillhöra dem som vågar ta ett beslut som håller över tid och som gynnar alla grupper i samhället. Moderaterna är ett splittrat parti och nu senast var Martin Wannholt ute och fiskade bland de moderata kärnväljarna ute i stadens villaområden med att så tvivel om den ekonomiska kalkylen för västlänken. Högern hatar givetvis satsningar på kollektivtrafik - precis av samma anledning som de ihop med SD i regionen drivit upp priserna på kollektivtrafiken. Att gå ut med det några veckor före folkomröstningen är givetvis ett effektivt sätt att få stöd i den interna maktkampen i (m) bland de som är mot trängselskatt, utan att han för den sakens skull öppet fronderar mot partilinjen. Då är det inte så noga med faktaunderlaget - intressant att Martin Wannholt är den ende toppolitikern i stan som ska ha fått reda på några siffror om fördyringar. Siffror som Trafikverket också tillbakavisar... Agerandet visar för övrigt ytterst tydligt att moderaterna inte är ett stabilt alternativ att leda Göteborg!
 
Nu har vi dock folkomröstning och då kommer den delikata frågan om huruvida vänstern kommer att "respektera" den folkomröstning som ca 10% av göteborgarna och en liten minoritet i Kommunfullmäktige genomdrivit. Vänsterpartiet är generellt ett parti som är för folkomröstningar och som även anser att de ska följas - även när vi förlorar. Det ska dock understrykas att det är märkligt att ha en folkomröstning om en del av finansieringen istället för hela projektet. Dessutom borde en sådan folkomröstning i så fall ägt rum långt innan man började bygga t.ex. Marieholmstunneln. Nu har vi en folkomröstningen dock och den bör handla om sakfrågan och inte om vad som händer efter. Genom att folkomröstningen sker på valdagen så minskar också risken för lågt deltagande eller snedvridet deltagande (inte lyckat om 90% röstar i Kärra och 20% i Biskop). Om folkomröstningen skulle ge ett tydligt Nej, med ett stort valdeltagande, får vi gå tillbaka till de fem parter som ingått avtalet. Det är knappast sannolikt att någon annan part är beredd att betala de 14 miljarderna som trängselskatten ger. Eftersom arbetet sedan länge redan pågår och kontrakt är tecknade för kommande arbete, ser vi ingen möjlighet att hitta en lösningen för detta. Detta var också det främsta skälet till att vi sa nej till folkomröstningen, eftersom frågan redan var avgjord, och svårt att se några alternativ för att verkställa ett nej. Vi kommer dock ärligt och hederligt göra vad vi kan. Slutligen så ställer vi vårt hopp till väljarna. Vi hyser stort förtroende för att de vill se framåt och inte bakåt!
 
 
 
 
Visa fler inlägg