ASKR: Om folkomröstningar & internet demokrati

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...

Fråga:

"Jag som medborgare vill ha utökat inflytande i den kommunala politiken som förs via t.ex. ett röstsystem på internet med e-leg. På så sätt ska jag kunna direkt påverka frågor som jag är speciellt intresserad av. Bortsett från den tekniska lösningen Hur ställer ni er till detta?"

Resonerar även allmänt kring internetröstande och folkomröstningar.
 
Gång på gång kommer det upp frågor om hur vi ska bredda inflytandet för folk i allmänhet. Gärna genom att använda ny teknik. Grundtanken är sympatisk, jag och Vänsterpartiet slåss för att folk ska få ett större inflytande i sin vardag - på sitt boende, sitt arbete och i sitt bostadsområde genom att fördjupa demokratin. Ett fastighetsbolag som Stena eller Willhelm ska inte kunna lyxrenovera ditt boende och därigenom i praktiken tvinga bort dig från ditt hem. Vi vill att hyresgästerna ska ha mer makt. Vi vill inte heller att Veolia ska kunna säga upp dig för att sedan "erbjuda" dig att komma tillbaka som timanställd eller bemanningsanställd. Vi vill ha fackligt veto mot inhyrning av personal.
 
Vi är också förespråkare för folkomröstningar generellt. Vi menar dock att frågan ska vara viktig, tydligt formulerad och avgränsad så att det är tydligt vad ett ja eller ett nej innebär. Det är också viktigt att det är en fråga som engagerar alla och inte bara en minoritet. Idag i Sverige kan folkomröstningar trumfas igenom tämligen enkelt i kommunfullmäktige. Samtidigt visar ett överdrivet användande av folkomröstningar ha en hel del negativa effekter. Framförallt sänker det valdeltagandet och riskerar därför att inte bli tydligt representativa. Det är ingen slump att Schweiz som är det land med störst inslag av folkomröstningar också var Europas sista land att införa kvinnlig rösträtt...
 
Jag kan också från föreningsvärlden dra mig till minnes ett antal exempel på där många medlemsmöten leder till att färre och färre deltar. Var med  i en kamp för ett Ungdomens hus här i Göteborg på 90-talet. Första stormötet var oerhört inspirerande- många människor från många olika organisationer. Tyvärr förlorade vi (främst Ung Vänster och RKU om jag minns rätt) mot oorganiserade och anarkister när det gällde den fortsatta organisationsmodellen. Istället för att välja en eller flera mindre grupper som kunde ta ansvar för olika delar av arbetet så blev det beslutat att varje detaljfråga skulle upp på stormöte. Det ledde till att vi hade stormöten flera gånger i veckan, vilket självklart ledde till att färre deltog. De som slutade gå var i allmänhet de organisationslösa, "vanliga" ungdomarna. Kvar satt en allt mindre skara tok-engagerade, som fortfarande var låsta i en konflikt mellan den "auktoritära" och den "frihetliga" vänstern som vi pratade om då...
 
När man förespråkar stormöten, föräldrastyrda skolor eller medborgardialoger som sätt för att "folket" ska få makten i relation till politiker och tjänstemän så ska man vara försiktig. Vilka föräldrar är det som kommer till föräldramötena? Vilka föräldrar är det som är mest aktiva i idrottsföreningen? Det är väldigt, väldigt ofta de välutbildade etniskt svenska föräldrarna. När SDN Norra Hisingen kallade till medborgardialog om trängselskatten så var det väldigt bra gensvar. Lokalen fylldes till bristningsgränsen. Publiken var dock kanske till 75% män, de allra flesta var 55+ och det var bara någon enstaka invandrare på plats. Sedan stod Sverigedemokrater och Vägvalare och orerade om att det nu "var tydligt vad Backa-borna tyckte". Nja, riktigt så enkelt är det inte. Missnöjet med stationerna på E6 är stort i Hisings Backa, men vi är också ganska många som inte ens berörs av trängselskatten. Dessa människor, i huvudsak låginkomsttagare, inte sällan med utländsk bakgrund kommer självklart inte till ett möte om trängselskatt.

Därför anser jag faktiskt att i det stora hela är den representativa demokratin ett bättre alternativ. Särskilt i Sverige där den är mer kollektivt utformad än i många andra länder - t.ex. USA. Alla kan gå med i ett parti, föra fram sina åsikter där och också blir vald till förtroendeuppdrag! I Sverige väljs kandidater efter kompetens och arbetsinsats i det interna partiarbetet - inte efter hur stor plånbok du har att driva en primärvalskampanj med. I Sverige röstar - trots borgarnas försök att få det annorlunda - fortfarande väljarna utifrån ideologi och parti i första hand. Person är mycket mindre viktigt. Det innebär också - i alla fall i (v) och (s) - att de som blir invalda inte kan köra sitt eget race, utan måste lyssna på alla de medlemmar som jobbar på i det tysta i partiet. De som delar flygblad, bemannar valstugor, bokar lokalen till mötena osv. De stora besluten tas på årskonferenser och kongresser - inte av kommunfullmäktigegrupp eller riksdagsgrupp. Det var inte Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp som sa att vi skulle vara för trängselskatt - det var medlemmarna. Allt detta innebär att för dig som har synpunkter och idéer så gå med i ett parti, det som står närmast dina grundvärderingar. Väl där har du stora möjligheter att driva din specialfråga och försöka få stöd för den. Det är inte så sexigt, men det fungerar!
 
Jag är stolt över det svenska politiska systemet - samtidigt som jag är ledsen över att det försvagas. Kommer framtidens Göran Johansson (s) att bli kommunalråd? Kommer en lågutbildad, "ful*" SKF -arbetare utan egna ekonomiska muskler bli vald till den högsta politiska posten i Sveriges näst största stad igen? Man kan ha synpunkter på Göran Johansson och andra gamla sosse-pampar i Sverige, men de representerar något helt annat än Gustaf Fridolin, Annie Lööf, Carl Bildt, Jimmie Åkesson och andra ur den nya politiska klassen som inte haft något riktigt jobb innan de blev politiker. Gustaf Fridolins lilla paus som lärare ser jag mer som praktik än som något annat. 
 
Det är viktigt med medlemmar i partierna som kan se till att dessa behåller sin stuts och sin representativitet. Glädjande nog så ökar både (v) och (F!) så det sjunger om det. Här i Göteborg har (v) gått från 500 medlemmar till 1500 på en mandatperiod - sådant stärker partiet och stärker demokratin.
 
När det gäller varför internet är ett olämpligt redskap för omröstningar så skriver Piratpartiets Anna Troberg det väldigt bra här. Kort formulerat kan man säga att den största faran med internetomröstningar är att ingen jävel kan kontrollera vem som använder din kod. Du kan sälja den, din far kan stå bakom dig och tala om hur du ska rösta etc. Det går inte att kontrollera att valet är "fritt och hemligt" helt enkelt (Det är också därför en BRA valförrättare ska huta åt folk som går in mer än en person bakom röst-skynket i vallokalen).
 
Ett annat mindre problem är rent tekniskt - hur säkerställa att inte staten registrerar dig eller att inte det fuskas etc. Det tror jag dock går att lösa, valhemligheten gör det inte. I alla fall inte genom att rösta hemifrån. Dator i vallokal är en annan sak. Alla teknikopptimister som hoppas på en sådan förrändring bör kanske beakta att en ledare från Piratpartiet är skeptisk till det. Så här - om någon från LRF säger att en viss subvention av jordbruket är skadlig - då litar jag på det. Det är lite samma här när Piratpartiet varnar för något som har med datorer att göra...
 
 * Begreppet ful är givetvis subjektivt och dessutom nedvärderande. Ber om ursäkt för det, men jag kom inte på något annat ord. Jag syftar på någon sorts generell skönhetsnorm och på Johanssons hudsjukdom. Han är inte den bildsköna juristen som överbefolkar den amerikanska kongressen om man säger så...

ASKR: Om trängselskatt och folkomröstning

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
Fråga: Om Göteborgarna röstar nej till trängselskatten i valet. Kommer ni låta demokratin styra eller tänker ni bestämma att vi skall ha den ändå?
Fråga: Ska vi behålla eller ta bort #trängselskatten i #Göteborg och varför?

 
Vänsterpartiet står upp för trängselskatterna och byggandet av en modern storstad.
Vänsterpartiet har drivit frågan om trängselskatt i många år. Vi ser det som en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåerna och motverka trängsel. Men det ger oss också en finansieringskälla för att kunna genomföra omfattande infrastruktursatsningar genom det Västsvenska paketet, som innebär att vi bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapa förutsättningar för gång och cykel. Göteborg är en stad som är byggd av gubbar för gubbar med en infrastruktur som utgår från bilen. Människan har fått anpassa sig efter trafiken och inte tvärtom. Genom det västsvenska paketet har vi fått en möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektiv i större utsträckning dvs. unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.
 
Genom en ordentlig medborgardialog har vi förbättrat situationen för Backaborna. Den 1/1 2015 kommer vi som bor i Backa-området kunna åka gratis till Bäckebol igen. Det ursprungliga förslaget skapade mycket motstånd och missnöje i området. Vänsterpartiet stödde därför ett i vårt tycke bra förslag om att ha kvar tullarna för att motarbeta långväga trafik, men göra ett undantag för den lokala trafiken. Ett i vårt tycke utmärkt exempel på en hederlig svensk kompromiss! De två populistiska bilkramarpartierna SD och Vägvalet valde dock att rösta nej till förbättringen för Backaborna. Likt 70-talets sektvänster så kör de stilen - allt eller inget. I stället för att rösta för denna praktiska förändring för Backaborna röstade de för att helt avskaffa trängselskatten. Detta ett par månader före folkomröstningen? Kanske dags för dem att sluta spela förorättade och tjata om demokrati?
 
Jag är övertygad om att bara vi får Göteborgs alla kollektivtrafikanter till vallokalerna så kommer de väletablerade manliga bilåkarna i Vägvalet bli förvånade hur många av göteborgarna som faktiskt ser fördelarna med att de som väljer att proppa igen vår stad får betala lite mer för infrastrukturen än de som åker kollektivt. Likaså att göteborgarna inte vill ha högre kommunalskatt bara för att kranskommunernas bilister ska slippa betala när de susar in till Göteborg.
 
Trots alla hemmabyggda räkningar på alternativ etc så ska vi ända ha i åtanke att det här är ett infrastrukturpaket som det räknats på och beräknats i över 10 år. Ett projekt som framförhandlats med hela regionen, staten och även region Halland. Det är inte ett projekt för att lösa dagens trafiksituation - utan att lösa morgondagens. Det är sorgligt att se hur vissa av Göteborgs politiker tillsammans med en tidning på dekis kör oansvarig populism.
 
Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna och Vägvalet var med och fattade beslutet om införande av trängselskatt och det västsvenska paketet. Nu har Moderaterna valt att fly undan sitt ansvar. Med demokratin som täckmantel fiskar Moderaterna lättköpta röster och riskerar därmed den största och viktigaste satsningen Göteborg gjort i modern tid. Vi i Vänsterpartiet däremot är stolta över att tillhöra dem som vågar ta ett beslut som håller över tid och som gynnar alla grupper i samhället. Moderaterna är ett splittrat parti och nu senast var Martin Wannholt ute och fiskade bland de moderata kärnväljarna ute i stadens villaområden med att så tvivel om den ekonomiska kalkylen för västlänken. Högern hatar givetvis satsningar på kollektivtrafik - precis av samma anledning som de ihop med SD i regionen drivit upp priserna på kollektivtrafiken. Att gå ut med det några veckor före folkomröstningen är givetvis ett effektivt sätt att få stöd i den interna maktkampen i (m) bland de som är mot trängselskatt, utan att han för den sakens skull öppet fronderar mot partilinjen. Då är det inte så noga med faktaunderlaget - intressant att Martin Wannholt är den ende toppolitikern i stan som ska ha fått reda på några siffror om fördyringar. Siffror som Trafikverket också tillbakavisar... Agerandet visar för övrigt ytterst tydligt att moderaterna inte är ett stabilt alternativ att leda Göteborg!
 
Nu har vi dock folkomröstning och då kommer den delikata frågan om huruvida vänstern kommer att "respektera" den folkomröstning som ca 10% av göteborgarna och en liten minoritet i Kommunfullmäktige genomdrivit. Vänsterpartiet är generellt ett parti som är för folkomröstningar och som även anser att de ska följas - även när vi förlorar. Det ska dock understrykas att det är märkligt att ha en folkomröstning om en del av finansieringen istället för hela projektet. Dessutom borde en sådan folkomröstning i så fall ägt rum långt innan man började bygga t.ex. Marieholmstunneln. Nu har vi en folkomröstningen dock och den bör handla om sakfrågan och inte om vad som händer efter. Genom att folkomröstningen sker på valdagen så minskar också risken för lågt deltagande eller snedvridet deltagande (inte lyckat om 90% röstar i Kärra och 20% i Biskop). Om folkomröstningen skulle ge ett tydligt Nej, med ett stort valdeltagande, får vi gå tillbaka till de fem parter som ingått avtalet. Det är knappast sannolikt att någon annan part är beredd att betala de 14 miljarderna som trängselskatten ger. Eftersom arbetet sedan länge redan pågår och kontrakt är tecknade för kommande arbete, ser vi ingen möjlighet att hitta en lösningen för detta. Detta var också det främsta skälet till att vi sa nej till folkomröstningen, eftersom frågan redan var avgjord, och svårt att se några alternativ för att verkställa ett nej. Vi kommer dock ärligt och hederligt göra vad vi kan. Slutligen så ställer vi vårt hopp till väljarna. Vi hyser stort förtroende för att de vill se framåt och inte bakåt!
 
 
 
 

ASKR: Om medborgarlön

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
Fråga: Varför införs inte en basinkomst?
Fråga: Vad tror ni skulle hända i ett samhälle där alla myndiga skulle få en basinkomst på 10 000:- per månad?

Frågan om basinkomst/medborgarlön är spännande, stor och ideologisk. Den utmanar våra sinnen och vår förmåga att tänka utanför nuvarande ramar. För mig som vill ha ett helt annat samhälle är det i sig kittlande. Tänkte här redogöra för några olika för- och nackdelar med medborgarlön. Den bästa rent ekonomiska (på marknadsekonomisk grund) uträkningen som jag med mina begränsade kunskaper har hittat har Piratpartiets Christian Engström gjort. Du hittar den här. Sägas ska att PP idag gått ut och sagt sig vara för medborgarlön.
 
Vad menas med medborgarlön/basinkomst:
Det kan betyda många olika saker, men det jag syftar på här är en skattefri basinkomst som alla vuxna medborgare ska få utan behovsprövning och utan krav på motprestation. Tänker mig summan ska vara runt 8-10 000 kronor. Grundtanken är att det ska ersätta alla andra former av ersättningar och bidrag så att varje medborgare får en grundtrygghet som går att överleva på. Så här beskriver hemsidan www.basinkomst.se det hela.

Poänger och fördelar med basinkomst/medborgarlön:
En av de största fördelarna vore att hundratusentals svenskar som idag misshandlas av det svenska samhället och arbetsgivarna skulle få ett drägligare liv. Att veta att det varje månad kommer in minst 10 000 kronor på ditt konto - oavsett hur många timmar du får på ditt spring-vik eller om du är frisk nog att gå till jobbet vore en oerhörd lättnad för många. Inga förnedrande träffar med socialsekreterare där du ska redovisa varje inkomst och varje utgift. Ingen förtroendeläkare får makt över dig och gör dig ännu sjukare av ekonomisk stress. Ingen arbetsförmedlare kan med ett enkelt samtal dra in din ersättning för du enligt hen inte sökt tillräckligt många jobb. Kort sagt - för den som bor billigt, inte har några lån så blir det en stor frihetsreform!
 
Det är också så att det skulle göra det möjligt för socialkontoren, försäkringskassan och arbetsförmedlingen att faktiskt få jobba med det de är till för - HJÄLPA människor, inte kontrollera dem. Att offentliga tjänstemän med akademisk utbildning ska sitta och räkna kvitton för att bestämma hur många kronor du ska få i försörjningsstöd är inte bara förnedrande mot dig - det är heller knappast vad socionomerna vill använda sin utbildning till heller!
 
Färre desperata människor - mindre brott och starkare löntagare. Med garanterad inkomst - utan karensregler och annat trams skulle många fler av oss ha modet att säga upp oss från jobb vi inte trivs med. Det skulle leda till en större ruljans på arbetsmarknaden men också att företagen (och det offentliga) skulle tvingas bli bättre arbetsgivare.
 
Det skulle leda till en generell höjning av inkomsterna för oss med låga inkomster - men skulle det leda till utjämning? Troligt, men inte säkert.
 
Vi skulle få större makt över vår egen tid - vill vi verkligen jobba heltid? Vill vi verkligen gå tillbaka till jobbet när barnet är ungt? Vill vi inte ta tid och skriva den där boken vi funderat på? Eller vill vi kanske bli tränare i den lokala ungdomsklubben på deltid? Osv - möjligheterna för oss att förverkliga oss själva kan ses som oändliga!
 
Nackdelar och tveksamheter med basinkomst/medborgarlön:
Det finns flera tunga argument mot medborgarlön - även om man inte är en överdriven anhängare av Luther/gamla testamentet (och Lenin f.ö.) och anser "den som inte arbetar ska heller inte äta".
Bild: Public domain - ingen upphovsrätt.
En av de klassiska invändningarna som man finner inom arbetarrörelsen är att det hotar skattealliansen mellan arbetare och tjänstemän, eller idag skulle man nog säga mellan låg- och medelinkomsttagare. Det svenska socialförsäkringssystemet är uppbyggt för att den som drabbas av arbetslöshet, sjukdom eller behöver vara föräldraledig eller bara ska gå i pension inte ska drabbas för mycket. Det innebär att det är baserat på inkomstbortfall, d.v.s. att du får en viss procent av din lön i ersättning. Konkret innebär det dels att även den som har ett välbetalt jobb och kanske skuldsatt sig och köpt ett dyrt hus har en reell trygghet och inte behöver sälja huset och flytta direkt vid en skada, sjukdom eller arbetslöshet. Politiskt innebär det således också att samma journalist, läkare eller gruvarbetare även har ett intresse i att socialförsäkringssystemet finns kvar och fungerar. Börjar dessa grupper tvivla på att t.ex. A-kassan ger dem trygghet vid arbetslöshet så kommer de heller inte stödja högskattesystemet. Det är precis det vi ser sker i Sverige idag. 90% av alla anställda i Sverige skulle idag inte få ut 80% av sin tidigare lön om de blev arbetslösa. Läs mer om A-kassan här.
Det är en gammal sanning att den 24:e januari är Sverige som jämlikast. Vi anpassar våra utgifter efter våra inkomster. Du ska inte behöva flytta från hus och hem vid arbetslöshet bara för att du är högavlönad. Som Vänsterpartist bekämpar jag inkomstklyftorna och vill långsiktigt se en utveckling mot betydligt mindre löneklyftor - men så länge klyftorna finns så är det viktigt att samla så stort stöd för välfärden som möjligt. Vänsterpartisten Mattias Håkansson utvecklar resonemanget i två debattartiklar i tidningen Flamman - här.
 
Ett mindre omdiskuterat problem med basinkomst är att det riskerar att fylla samma funktion som Vårdnadsbidraget gör idag. I korta drag  - att dra undan framförallt lågavlönade kvinnor från arbetsmarknaden. Handen på hjärtat - om du som småbarnsförälder hade råd att låta en av er stanna hemma med barnen i stället för att jobba - skulle du det? Vem stannar hemma? Klart det är den som tjänar minst - troligen kvinnan. Här argumenterar några vänsterpartister om vårdnadsbidraget på 3000:-, effekten med ett bidrag på 10 000:- kan man nog räkna ut. Bortsett från jämnställdhetsproblematiken skulle det också vara ett hårt slag mot det pedagogiska konceptet med Förskola.
 
Ett ännu mindre problem är själva finansieringen och moralen kring det. Ett basinkomst-system skulle vara guld för de arbetsgivare som inte kan/vill ha fasta anställningar. De skulle inte riskera förlora kompetens när de inte erbjuder heltid. Det innebär att de kan åka snålskjuts på systemet och att de heltidsarbetande och deras företag får betala för folk & företag som väljer att inte jobba/erbjuda fulltid. Jag tror mer på ett samhälle där vi alla arbetar mindre och där vi alla får möjlighet att förverkliga oss med kultur, idrott eller politik på vår fritid - än där vissa arbetar och andra "förverkligar sig själva". Jag har oerhört svårt att se att vi kommer få politisk acceptans för ett system inom kapitalismen där det är frivilligt att jobba.

Sammantaget:
 
Så landar jag i att jag inte tror att Basinkomst är något att införa just nu. Man må anklaga mig för att vara konservativ - men jag håller nog också någonstans med Lenin & Luther. För mig är inte socialism att leva på andras arbete  - utan att vi delar både livets godheter och svårigheter lika. Det tyngsta argumentet för mig är dock inkomstbortfallsprincipens helighet. Jag stänger inte dörren helt dock. Varje partikongress kommer det upp motioner i frågan och den är som sagt vad intressant!

Nu blev jag lite trött - vad tycker DU om basinkomst och vilka för och nack-delar tycker du att jag missat?
 
 
Visa fler inlägg