Gratis skolfrukost 2015

 I dag på SDN mötet för Norra Hisingen så beslutade S, V och Mp att införa gratis skolfrukost på alla skolor i stadsdelen. Frågan lyftes av oss i Vänsterpartiet bland annat utifrån det vi fått höra i "Fattigdomsprojektet".

 
Det är sedan länge väl känt att många barn, inte minst i äldre åldrar, hoppar över frukosten. Sverige har en av världens högsta förvärvsfrekvenser vilket innebär att det är många barn som går till skolan efter att föräldrarna redan åkt till jobbet. I andra fall kan frukosten som erbjuds hemma vara bristfällig på olika sätt. Det skapar ofokuserade elever och sämre resultat.
 
I korthet:
1 Morgonstress kan vi alla känna igen, detta är ett bra sätt att minska den. Dessutom vill inte alla barn käka frukost tre minuter efter att man vaknat.
2 Vissa har inte frukost hemma, pengarna räcker inte alltid till (inte minst kan kvalitén på den frukost som faktiskt serveras variera) och den växande barnfattigdomen måste mötas på bred front. 
3 Barn med frukost i magen presterar bättre! Nog så viktigt!
 
Borgerligheten struntar i verkligheten och brukar hänvisa med fnysningar till att det är föräldrarnas ansvar (exv i Jämtland). I dag blev det dock ingen debatt utan borgarna röstade mot utan att argumentera. Vi i den rödgröna majoriteten ser och agerar utifrån vilka behov som finns, i verkligheten. Man skulle kunna tycka att borgarna kunde ha lyssnat på följande positiva berättelse från en framsynt friskola har infört det...
 
Tidigare exempel, både från Göteborg och från Stockholm - i synnerhet Rinkebyskolan har gett mycket positiva effekter. Mer skärpta elever och också en lugnare stämning. Vänsterpartiet har därför i många kommuner motionerat om att införa det. Vi är mycket glada över att vi fått med oss (S) och (mp) här på Norra Hisingen. Det kommer alltså att beröra alla kommunala grund- och särskolor på Norra Hisingen.
 
Beslutet om skolfrukosten har självklart sin grund i vår syn på hur skolan fungerar och bör fungera. Så här formulerade vi oss i inledningen av stycket om skola i inriktningsdokumentet:

"Skolan kan och bör vara ”En spjutspets mot framtiden”. Sorgligt nog ser vi att det klassmässiga mönstret över hur eleverna klarar sig i skolan och vem som söker sig vidare till högre studier förstärks. Den utmaning som skolan måste anta är att alla elever, oavsett bakgrund, skall ges förutsättningar att klara skolan och kunna läsa vidare. Det är svårt men inte omöjligt.

För många elever betyder skolan struktur och ordning i en annars kaosfylld miljö. Vi vill att skolan skall i än större utsträckning vara en positiv möjlighet i våra barns liv. Vi ser därför att skolan skall erbjuda verksamheter även på lov och ferier och gärna under en större del av dagen.

Sommarskolor, läxhjälp, ferieaktiviteter, prova på verksamheter kan alla vara inslag i denna verksamhet. Även skolors lokaler måste öppnas upp för närsamhället så att skolan återigen kan bli ”Skolan mitt i byn”.

Måluppfyllelsen i stadsdelens skolor måste öka och alla måste få möjlighet att utvecklas från sina förutsättningar. Skolan måste också aktivt arbeta mot mobbing, diskriminering och kränkningar. 

 Ännu en mötesdag, den här dagen dock utan godfika. Bilden är från i våras. 
 
 
 

ASKR: Om trängselskatt och folkomröstning

ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...
Fråga: Om Göteborgarna röstar nej till trängselskatten i valet. Kommer ni låta demokratin styra eller tänker ni bestämma att vi skall ha den ändå?
Fråga: Ska vi behålla eller ta bort #trängselskatten i #Göteborg och varför?

 
Vänsterpartiet står upp för trängselskatterna och byggandet av en modern storstad.
Vänsterpartiet har drivit frågan om trängselskatt i många år. Vi ser det som en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåerna och motverka trängsel. Men det ger oss också en finansieringskälla för att kunna genomföra omfattande infrastruktursatsningar genom det Västsvenska paketet, som innebär att vi bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapa förutsättningar för gång och cykel. Göteborg är en stad som är byggd av gubbar för gubbar med en infrastruktur som utgår från bilen. Människan har fått anpassa sig efter trafiken och inte tvärtom. Genom det västsvenska paketet har vi fått en möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektiv i större utsträckning dvs. unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.
 
Genom en ordentlig medborgardialog har vi förbättrat situationen för Backaborna. Den 1/1 2015 kommer vi som bor i Backa-området kunna åka gratis till Bäckebol igen. Det ursprungliga förslaget skapade mycket motstånd och missnöje i området. Vänsterpartiet stödde därför ett i vårt tycke bra förslag om att ha kvar tullarna för att motarbeta långväga trafik, men göra ett undantag för den lokala trafiken. Ett i vårt tycke utmärkt exempel på en hederlig svensk kompromiss! De två populistiska bilkramarpartierna SD och Vägvalet valde dock att rösta nej till förbättringen för Backaborna. Likt 70-talets sektvänster så kör de stilen - allt eller inget. I stället för att rösta för denna praktiska förändring för Backaborna röstade de för att helt avskaffa trängselskatten. Detta ett par månader före folkomröstningen? Kanske dags för dem att sluta spela förorättade och tjata om demokrati?
 
Jag är övertygad om att bara vi får Göteborgs alla kollektivtrafikanter till vallokalerna så kommer de väletablerade manliga bilåkarna i Vägvalet bli förvånade hur många av göteborgarna som faktiskt ser fördelarna med att de som väljer att proppa igen vår stad får betala lite mer för infrastrukturen än de som åker kollektivt. Likaså att göteborgarna inte vill ha högre kommunalskatt bara för att kranskommunernas bilister ska slippa betala när de susar in till Göteborg.
 
Trots alla hemmabyggda räkningar på alternativ etc så ska vi ända ha i åtanke att det här är ett infrastrukturpaket som det räknats på och beräknats i över 10 år. Ett projekt som framförhandlats med hela regionen, staten och även region Halland. Det är inte ett projekt för att lösa dagens trafiksituation - utan att lösa morgondagens. Det är sorgligt att se hur vissa av Göteborgs politiker tillsammans med en tidning på dekis kör oansvarig populism.
 
Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna och Vägvalet var med och fattade beslutet om införande av trängselskatt och det västsvenska paketet. Nu har Moderaterna valt att fly undan sitt ansvar. Med demokratin som täckmantel fiskar Moderaterna lättköpta röster och riskerar därmed den största och viktigaste satsningen Göteborg gjort i modern tid. Vi i Vänsterpartiet däremot är stolta över att tillhöra dem som vågar ta ett beslut som håller över tid och som gynnar alla grupper i samhället. Moderaterna är ett splittrat parti och nu senast var Martin Wannholt ute och fiskade bland de moderata kärnväljarna ute i stadens villaområden med att så tvivel om den ekonomiska kalkylen för västlänken. Högern hatar givetvis satsningar på kollektivtrafik - precis av samma anledning som de ihop med SD i regionen drivit upp priserna på kollektivtrafiken. Att gå ut med det några veckor före folkomröstningen är givetvis ett effektivt sätt att få stöd i den interna maktkampen i (m) bland de som är mot trängselskatt, utan att han för den sakens skull öppet fronderar mot partilinjen. Då är det inte så noga med faktaunderlaget - intressant att Martin Wannholt är den ende toppolitikern i stan som ska ha fått reda på några siffror om fördyringar. Siffror som Trafikverket också tillbakavisar... Agerandet visar för övrigt ytterst tydligt att moderaterna inte är ett stabilt alternativ att leda Göteborg!
 
Nu har vi dock folkomröstning och då kommer den delikata frågan om huruvida vänstern kommer att "respektera" den folkomröstning som ca 10% av göteborgarna och en liten minoritet i Kommunfullmäktige genomdrivit. Vänsterpartiet är generellt ett parti som är för folkomröstningar och som även anser att de ska följas - även när vi förlorar. Det ska dock understrykas att det är märkligt att ha en folkomröstning om en del av finansieringen istället för hela projektet. Dessutom borde en sådan folkomröstning i så fall ägt rum långt innan man började bygga t.ex. Marieholmstunneln. Nu har vi en folkomröstningen dock och den bör handla om sakfrågan och inte om vad som händer efter. Genom att folkomröstningen sker på valdagen så minskar också risken för lågt deltagande eller snedvridet deltagande (inte lyckat om 90% röstar i Kärra och 20% i Biskop). Om folkomröstningen skulle ge ett tydligt Nej, med ett stort valdeltagande, får vi gå tillbaka till de fem parter som ingått avtalet. Det är knappast sannolikt att någon annan part är beredd att betala de 14 miljarderna som trängselskatten ger. Eftersom arbetet sedan länge redan pågår och kontrakt är tecknade för kommande arbete, ser vi ingen möjlighet att hitta en lösningen för detta. Detta var också det främsta skälet till att vi sa nej till folkomröstningen, eftersom frågan redan var avgjord, och svårt att se några alternativ för att verkställa ett nej. Vi kommer dock ärligt och hederligt göra vad vi kan. Slutligen så ställer vi vårt hopp till väljarna. Vi hyser stort förtroende för att de vill se framåt och inte bakåt!
 
 
 
 

ASKR: Om kapitalismens haveri

 
 
ASKR är en ny sajt där väljarna har möjlighet att ställa frågor till politiker från olika partier och få svar. Läs mer på askr.se - kommer lägga upp vissa av mina svar här eftersom möjligheten att svara ordentligt är begränsat på askr.se...


Fråga: Varför kan man nästan dagligen läsa om brott så som skottlossning, i förorterna, i flera städer i Sverige? Brott som för bara en generation tillbaka skulle ha skapat stora rubriker? Hur ska man hantera exempelvis hederskultur, som kan eskalera till våldsspiraler?

Fråga: Hur tycker ni problemen på t.ex. Hisingen skall lösas, som bland annat resulterat i en mängd skottlossningar som gjort stadsdelen till ett otryggt ställe att bo på?

Frågorna innehåller i sig flera felaktiga påståenden som gör den svårbesvarad. Det sker alldeles för mycket brott i Sverige idag, vilket är ett stort problem. Att en del av de mer våldsamma brotten äger rum i förorten är också sant. Vad som inte är sant är att det är något vilda västern ute i förorterna. Det är fortfarande så att merparten av all våldsbrottslighet äger rum i innerstaden. I Göteborgs fall betyder det att Kungsportsavenyn är en oändligt mer osäker plats än Biskopsgården eller Backa Röd, där jag själv bor. Jag har tidigare skrivit om det oansvariga i att peka ut platser som någon sorts motsvarighet till amerikansk slum - dels i ett debattinlägg i Göteborgs Posten och dels när Gothia Cup valde bort en skola i norra Biskopsgården. 
Vad som inte heller är sant är att våldet skulle bero på några kulturella faktorer i allmänhet eller den sk hedersvåldsproblematiken i synnerhet. Knarkhandel och kriminella gäng är ett samhällsproblem och ett exempel på kapitalismens kris och inget annat. För trettio år sedan så var Sverige ett helt annat samhälle - med mindre klassklyftor och där direktörens barn gick i samma skola som arbetarbarnen. Idag har vi fått ett splittrat Sverige med allt större klyftor, där lokalsamhällena brister itu i den nya individualistiska tidsåran. Är jag missnöjd med skolan - jag flyttar mitt barn till en annan skola (gärna en med färre nyanlända flyktingar och färre arbetarbarn om möjligt). Är det stökigt i mitt bostadsområde - då flyttar jag.
 
Vi måste återupprätta grannskapet - där vi säger till även grannens barn och där vi organiserar oss i gårdsföreningar, hem & skola och i hyresgästföreningen för att förbättra vår vardag, tillsammans. Dit är det dessvärre en lång väg, men ett första viktigt steg är att avskaffa det fria skolvalet och andra segregerande reformer.

När det gäller situationen idag med brottslighet och gängbildning handlar det om att återskapa framtidstro för ungdomen i våra utsatta områden. Regeringens politik har lett till att Sverige har massarbetslöshet och allra längst bort finner vi nyinvandrade i storstädernas förorter. Det innebär att det finns familjer där ingen vuxen har ett stabilt arbete och vilka signaler sänder det till barnen i den familjen? Hur ska dessa få sommarjobb - utan kontakter? Det handlar mycket om att skapa en känsla av att det finns en framtid. Arbetslösheten måste ner till normala nivåer (under 4%, innan 90-talet låg den ofta på runt 2%) - det gör vi genom att sluta gödsla företag & välbeställda med skattesänkningar utan istället bygga ut välfärden och införa 6 timmars dagen.
 
I dag görs det också mycket gott arbete av föreningsliv och av kommunens folk ute i stadsdelarna. I Backa har vi tillexempel fått till fler helgjobb för ungdomar och dels mer fritidsverksamhet genom flera projekt som går i samlingsnamnet "Backa i Fokus". Även små åtgärder kan ha stor effekt för den enskilde.
 
När det gäller de äldre ungdomarna som gör sig skyldiga till våldsdåden så måste polisen jobba smartare och skapa förtroende* och få fast de kriminella ungdomarna. De ska sedan, beroende på ålder, avtjäna straff för de brott de begått. Det som därefter är viktigt är att vi återupprättar kriminalVÅRDEN så att de rustas - både praktiskt och motivationsmässigt - för ett bättre liv när de återgår till friheten en dag.
 
Sammanfattningsvis: Det är inte förortens människor, oavsett ursprungsland som är problemet, eller att "förorten har spårat ur" - det är den svenska politiken som spårat ur! Vi måste bygga ett samhälle där alla får möjlighet att bidra!

* Kvalitén på polisens bemötande av den unga förortsbefolkningen varierar kraftigt. Finns många bra poliser, men jag hör också många historier om hur unga känner sig automatiskt misstänkliggjorda och även från fritidspersonal om hur poliser i princip ser deras arbete som meningslöst eftersom de "ger kriminella plats att vara på." Jag har själv också sätt hur polis åker in på min gård på motorcyklar och börjar fråga ut min granne om hennes sons moped. Arrogant tonfall och vesiret nedfällt på hjälmen. Att som företrädare för statens represiva makt inte visa sitt ansikte gentemot en medborgare är inte ett bra sätt att bygga relationer på. Det är inte helt långsökt att inbilla sig att attityden skulle vara annorlunda när ordningsmakten besöker villaområdena i sydväst...
 
Visa fler inlägg