Hetsig fullmäktigedebatt

Borgarnas förslag om tryckhetsvakter röstades igenom i fullmäktige idag. Ett onödigt resursslöseri som knappast kommer ge önskat resultat. Jag satt och lyssnade på allt bra som sades tills hyckleriet från borgarna blev uppenbart. De pratar om vikten av att kombinera trygghetsvakter med sociala satsningar. Då kan man inte lägga en budget som ger 22 miljoner mindre i budget (bara till Norra Hisingen). Då kan man inte ute i nämnderna sitta och rösta nej till att freda ungdomsverksamheten. Det blir inte hederligt. Därför blev jag arg och gick upp...

(null)
Foto: Gertrud Ingelman

Bortförklaringar av ordföranden i SDN Norra Hisingen:

Jens Adamik (L) skriver en lång drapa med länkar till både det ena och det andra: 

Några korta kommentarer: 
- Alliansen röstat för precis ALLA ekonomiska beslut som nämnden tagit höstterminen 2018.
- Alliansen var eniga med de rödgröna om att rädda Livslust - ÄVEN om de inte själva tog något initiativ, utan som vanligt bara röstade för vårt förslag.
- Ekonomiska utvecklingen har varit positiv. På en rak fråga så svarade förvaltningen att de inte behövde korrigera prognosen utifrån att högerbudgeten gav 22 miljoner mindre till Norra Hisingen. 
- De 700 000:- som kostnaden för att återremittera HELA ärendet är såklart en fantasisumma när det enda vi ville stoppa kostade 1,2 miljoner, allt annat hade kunnat genomföras. 

Nej, det är bara att notera att SDN nu "leds" av en allians som inte lyssnar på medborgarnas oro, men desto mer på chefstjänstemännen. I släptåg har de Demokraterna och Sverigedemokraterna som sitter tysta och sedan röstar med Alliansen. 

Debatten lär fortsätta.

Inga ordningsvakter på våra gårdar!

Den enade högern beslöt på stadsdelsnämnden i dag att avslå ett yrkande från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som ville stryka det här ur SDN Norra Hisingens budget:

(null)

Demokraterna, Sverigedemokraterna och alliansen tyckte alltså att ovanstående var något som vår stadsdels personal skulle lägga resurser på. I Polisens yttrande till KS i frågan skrev de: "Lagutrymmet och paragrafen ni hänvisar till är en undantagsregeln som är avsedd att användas först när det visat sig vara praktiskt omöjligt eller i vart fall mycket svårt att lösa ett problem på annat godtagbart sätt."

På frågan från (v)år ledamot Marie Brynolfsson kring VAD för problem det är man ser och HUR man försökt lösa detta eventuella problem innan man går till detta, så blev högern svaret skyldig! Trots detta så röstades alltså vårt yrkande ned.

Vi i Vänsterpartiet ser inte att våra bostadsområden har den typen av ordningsproblem som borgarna vill göra gällande. Vi ser att det är ytterligare ett bevis på högerns bristande verklighetsförankring. Vill de inte riva våra torg så vill de låta låtsas poliser patrullera i våra områden. Till vilken nytta och till vilka kostnader kan man fråga sig! 

Vi i Vänsterpartiet vägrar låta i princip outbildad personal patrullera våra bostadsområden. Alliansen röstar ena dagen ner vår vädjan om organiserad verksamhet för 16-19 åringarna för att nästa dag säga att situationen är så allvarlig att vi behöver uniformerade ordningsvakter! Finns det ingen förmåga till helhetstänkande hos högern?


(SD & Demokraterna sa inte flaska om frågan om trygghet i våra bostadsområden, bara röstade passivt på högerns linje. Lite intressant.)

Organisera dig!

Detta är inte det sedvanliga uppropet från en politisk nörd att du ska gå med i just mitt parti, Vänsterpartiet, eller ens "gå med i något parti". Nej, jag vill att du ska organisera dig i din vardag!
 
 
Det blåser hårt och det blåser kallt i Sverige idag! Oavsett vilka piruetter som utspelas i TV av de olika partigrupperna, såväl lokalt som nationellt så har vi högermajoriteter i riksdagen, regionen och kommunen. Med det sagt - då är det väl bara att lägga sig ner och dö?
 
Nej då. Särskilt kommunfullmäktige agerar inte i ett vakum. Nu gäller det att mobilisera civilsamhället. Försäljningen i Rannebergen stoppades inte för att det fanns kriminella kopplingar som sossarna påstår - det stoppades för att de boende stod tillsammans och sa ifrån och skapade ett tryck mot politikerna. Särskilt i bostadsfrågor gäller det nu att mobilisera. Det gäller även i frågor kring skola, fritid och annat som är viktigt för lokalsamhället.
 
Gemenskap skapas inte ur ingenting. Det är något som måste byggas. Det görs genom ett myller av åtgärder. Har ni haft en gårdsfest på din gård i år? Annordnar den lokala idrottsföreningen midsommarfirande? Ordnar Hyresgästföreningen bussresa till Ullared regelbundet? Till sist - pratar du med dina grannar?

Allt sånt här är skapar kontaktytor mellan medborgarna som gör att tröskeln till att prata allvar med sina grannar minskar. Det skapar tilltro till sitt lokalsamhälle. Ett praktexempel på den tragiska utvecklingen av Sverige de senaste trettio år är hur "Hem & skola" och andra kollektiva organisationer för att bevaka - i det här fallet skolan - ersatts av ett "skolval" där var och en ska flytta sina barn när missnöjet ökar. 
 
Tillsammans är vi starka och kan försvara våra hem och försvara välfärden - även mot en högermajoritet i KF.

Vi ser det också i de traditionella folkrörelserna. Handbollsklubben har svårt att ordna tränare, fack-klubbar läggs ner och Hyresgästföreningen kanske är ett tillhåll för de grinigaste gamlingarna i området. Då blir verksamheten därefter - och förtroendet rasar. Hyresgästföreningen har på flera håll i Göteborg visat sig vara viril och aktiv, nu senast på Mandolingatan. Min poäng är att det inte är något att ta för givet.
 
Jag vänder mig till dig som inte är djupt insyltad i något politiskt parti - gå gärna med i Vänsterpartiet, men framförallt - gå med i Hyresgästföreningen! Erbjud dig att bli skyddsombud på jobbet. Det är lätt att prata skit om facket eller om hyresgästföreningen - men utan aktiva medlemmar så kommer de inte bli bättre. Det är dags att återgå till grunderna! Inte minst avslöjandet om att vi lever i bubblor - inte minst på nätet - där vi får till oss helt olika världsbilder ställer krav på att vi uppvärderar det lokala igen! 

Det är för sent att bygga förtroende och stärka bandet till grannarna när informationen om den kommande renovräkningen kommer. Det måste börja nu! Så, börja redan i dag. Heja på din granna, stanna lite och släng käft. Ljug och säg att du lagat för mycket mat eller vad som helst som känns lämpligt. Men börja ta kontakt med dina grannar. Dessutom, se till att det finns en rimligt aktiv hyresgästförening. Bor du i en bostadsrättsförening så se till att de gör något mer än bara årsmötet. Överlag - gör ditt bostadsområende levande! 

Jag som aktiv medlem i (v) har redan lite av en stämpel på mig, dessutom gör jag tillräckligt ideellt arbete - men du som är ung singel och mest bara jobbar. Visst kan du gå in i Hyresgästföreningen? Eller fråga grannarna om att hyra kvarterslokalen för att ordna en temafest? Det är skrämmande och ovant, men det är nödvändigt!

DET ÄR FULLKOMLIGT SJÄLVKLART ATT DET KOMMER KOMMA UTFÖRSÄLJNINGAR OCH/ELLER OMBILDNINGAR AV HYRESRÄTTER de kommande åren. Då måste det finnas gemenskap ute i bostadsområderna. I det har vi ALLA ett arbete att göra.
 
 
Visa fler inlägg