Veckans arkivinlägg: En stad - en kommun

Strax före valet 2010 lyfta borgarna återigen frågan om att splittra Göteborg. De ville göra Torslanda till en egen kommun. Då skrev jag det här inlägget:

21 april 2010 - En stad - en kommun:
 
 

Så har Torslanda SDN* beslutat att de vill genomföra att de vill slita loss yttersta delen av Hisingen och bilda en egen kommun. De vill börja med att göra en "opinionsundersökning". Det finns en folkomröstning från förr. 1998 genomfördes det en folkomröstning där över 80% av Göteborgarna röstade för en odelad stad. Ett ljummet ja fanns endast i de tre stadsdelarna som väckte frågan. Inte ens i dessa var frågan någon kioskvältare. I Älvsborg röstade endast 46,5% i folkomröstningen. En anmärkningsvärt låg siffra i en av stadens mest väletablerade områden som tyder på att folk inte såg det som en viktig fråga.

Trots detta vill alltså borgarna (mp, fp, c, kd och m)låta Torslanda bli eget. Anmärkningsvärt är det att miljöpartiet inte lyckats prata ihop sig internt i frågan. I en så viktig fråga borde en majoritetslinje växa fram genom diskussion. Vem vet vad miljöpartiet står för?

I GP:s artikel i frågan är det särskilt ett stycke som är anmärkningsvärt:

"Enligt Bjärknemyr (mp) fattades beslutet utan någon större debatt. Enbart företrädarna för S och V var av en annan åsikt."

Lite roligt uttryckt. Det GP kallar "enbart" motsvarar hälften av nämnden, minus en. Tror inte GP skulle skriva "enbart" borgarna var emot ett beslut... Nåja, en semantisk spetsfundighet!

Det gamla yttrandet från Göteborgs kommun när ärendet var uppe senast:

"Kammarkollegiet har den 8 januari 1999 översänt remiss till länsstyrelsen om delning av Göteborgs kommun. Länsstyrelsen har därför begärt in yttrande från Göteborgs kommun i frågan.

Med anledning av detta vill vi anföra nedanstående skäl för att avstyrka en delning av Göteborgs kommun.


Göteborgs kommun höll i samband med det allmänna valet 1998 folkomröstning i hela Göteborg om Askim, Älvsborg och Torslanda alla tre eller någon stadsdel skulle få bilda en egen kommun. Utslaget var entydigt. En kraftig majoritet i staden sa nej till att staden skulle delas. Mer än 80 % sa nej i hela Göteborg till att någon av de tre stadsdelarna skulle få bilda egen kommun. Det finns inget stöd i Göteborg för en delning av staden.

Vi har även tidigare framfört andra sakskäl för att kommunen skall vara odelad. Till skillnad från andra stora städer som Stockholm eller Malmö finns de välsituerade stadsdelarna likaväl som de mindre bemedlade stadsdelarna inom Göteborg. Detta ger oss en möjlighet att dela på bördor och bekymmer på ett solidariskt sätt som annars skulle vara svårt eller nästintill omöjligt. Detta är för oss viktigt att det även fortsättningsvis är möjligt.

Göteborg är idag en motor i utvecklingen av Västsverige. Idag är Göteborg attraktivt för företag att etablera sig i och Göteborg har kraft att medverka i utvecklandet av nya företag och branscher. Denna möjlighet kommer på ett flertal punkter att beskäras om kommunen blir mindre. Blir det ekonomiska underlaget mindre minskar också möjligheterna att medverka i olika projekt. Att en av regionens största företag och arbetsgivare inte längre skulle ligga i Göteborg är även det besvärande.

De utredningar som kommunförbundet genomförde visade också att det ekonomiska resultatet för Göteborg efter en eller flera utbrytningar skulle bli negativt. Vi ser inte de tungt vägande skäl som gör att befolkningen i Göteborg skulle tvingas betala ännu mer i skatt eller tvingas avstå från service för att nya gränser skall ritas in på en karta."


Så, låt oss hoppas följande:

1) Att Mp håller sig på rätt sida skranket i fullmäktige.
2) Att regeringen inte hinner pilla på frågan innan valet. Om den borgerliga regeringen skulle dela en kommun mot kommunens vilja, tja.

* Istället för egen kommun blev det som bekant - mot vissa blåbruna element i Torslandas vilja en sammanslagning med Biskopsgården till den nya & nuvarande stadsdelen "Västra Hisingen". Idag så är frågan stendöd - eller? Jag har i alla fall inte hört något om det. Kanske någon journalist borde fråga borgarna vad de tycker? Torslandapartiet finns ju fortfarande kvar. Verkar satsa på kommunvalet igen. Bland sina prioriterade frågor är att de vill göra om resursfördelningssystemet - så att det är mindre omfördelande. Samtidigt säger de att de inte tar ställning på vänster-höger skalan... :) Så det finns ett lokalt högerparti i Torslanda - får se om de lyckas skaka liv i frågan igen.

Veckans arkivinlägg: Reaktionära miljövänner

Vad är det för fel på ornitologer?
 
Är en fråga jag ställde mig i ett blogginlägg den 28 augusti 2007. Skrivet under min första sejour i Norge:

"Det är intressant hur ofta jag upptäcker att Norge är precis som Sverige (förutom högre löner och sämre mat...). Nu senast så såg jag ett program på NRK 1 där samma miljöestetiker gnällde som hemma. Fråga: Vad är det för fel på ornitologer egentligen? Finns det något medlemskrav där det står "för att bli medlem hos oss måste du vara emot all teknisk utveckling"?

Det var ett program som slog alla rekord i partiskhet. Det handlade om vindkraft, eller snarare om varför gnälliga bönder (i betydelsen landsbyggdsbefolkning) och fågelskådare är emot vindkraft. Programmet kännetecknades av fina naturbilder akkompanjerat av en sorts diskussion i monologform, fördelat enligt följande:
* 10% gnällig lokal företagare som menade att det vore illa för turistnäringen
* 10% gnällig ung kvinna som nu inte vill bygga ett nytt hus i sin hembyggd för att "hennes" utsikt blir förstörd
* 10% Fågelskådare som pratar på temat "jorden vi ärvde..." och hur viktig den och den platsen är för diverse fåglar
* 10% miljöintresserad ung kvinna som var för vindkraft
* 60% reporterns egna kritiska kommentarer som var ägnade till att knyta ihop de tre förstnämndas analyser.

90% av tiden vindkraftskritisk då. Värst var utan tvekan den gnälliga ung kvinna som bara hade diverse menlösa estetargument och diverse intelligenta kommentarer av typen: Vad gör några tiotals miljoner om vi som bor här får vår utsikt förstörd...

Så här, mijö är viktigt. Vi ska ha en jord i morgon också. Det stora hotet tror jag alla är överens om är den globala uppvärmningen och växthuseffekten. Att då motarbeta vindkraft och botniabana är inget annat än reaktionärt! Man sätter estetiska hänsyn och några fåglars häckningsplatser före det stora.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över det faktum att folk är lika tokiga i Norge som i Umeå?"

Veckans arkivinlägg: Bojkotta Israel

Då var det söndag igen och med det så gräver jag i arkivet efter äldre inlägg som jag är nöjd med. Dagens inlägg skrevs 30 juli 2006 och är helt enkelt mitt tal från en demonstration i Umeå 27:e juli samma sommar. Demonstrationen annordnades pga Israels anfall på Libanon. Jag talade för Vänsterpartiet och kan väl tyvärr erkänna att inte mycket hänt sedan dess. Samma Israeliska högerregering, samma amerikanska enkelspåriga stöd för Israel och samma feghet från Sverige.

Mötesdeltagare, fredsvänner!
Vi är många som vill uttrycka vår avsky för Israels härjningar och vår solidaritet med det libanesiska och det palestinska folket. Att stå här i ett soligt, varmt och sommarstilla Umeå är väl så långt ifrån krig och förtryck man kan komma.

Ändå går våra tankar till det krigshärjade området. Libanon, som precis börjat resa sig upp ur ruinerna från inbördeskrig och ockupation, sprängs återigen bokstavligen i luften. Först körde man ut Israel, sedan såg man till att Syrien lämnade landet. Framtiden såg hoppfull ut- Libanon hade stora chanser att likt fågeln Fenix lyfta sig ur askan och bli en stor nation. En demokratisk, arabisk nation som utmanar Israel och USA. Det är lätt att ana att en sådan utveckling inte är önskvärd vare sig i Tel Aviv eller i Washington.

Vad kan då göras?
Det är dags för Sverige att återigen bedriva en utrikespolitik som är värd namnet. En utrikespolitik som är modig, rak, tydlig och ja, det rätta ordet är värdig. En värdig utrikespolitik innebär att besluten skall tas i Stockholm, inte i Bryssel eller Washington!

Vänsterpartiet kräver att Sverige ska avbryta sitt vapensamarbete, inte bara med Israel, utan även med USA. Precis som Systembolaget inte bara nekar ungdomar att köpa sprit, utan också ska neka den som misstänks för lagning att få köpa. På samma sätt ska Israels storebror inte få köpa svenska vapen. Att USA sen, för att fortsätta liknelse med systembolaget, är att betrakta som en uppenbart berusad festprisse, i och med sitt agerande i Afghanistan och Irak gör att vapenbojkott borde vara en självklarhet.

Vi kräver också ett stopp för fjäskandet för USA. FN och Sverige kan inte låta USA blockera ett aktivt ställningstagande.

EU har medel till sitt förfogande som USA inte styr över genom något veto. Det finns ett handelsavtal med Israel som Vänsterpartiet upprepade gånger velat avbryta. Den socialdemokratiska regeringen vågar inte driva frågan.

Det är dags att isolera Israel! Det är dags att bojkotta apartheidsstaten - både ekonomiskt, politiskt och även idrottsligt. Ockupanterna deltar i friidrotts-EM i Göteborg om mindre än en månad. Den kommunistiska idrottsföreningen Proletären FF manar till demonstration, Vänsterpartiet kommer att följa uppmaningen. Kunde apartheidstaten Sydafrika bojkottas, kan och bör det också gälla Israel.

Vänsterpartiet driver detta i så väl kommunerna som i riksdagen. Motion lämnas in här i Umeå i dessa dagar. Jag hoppas att var och en som är här tar kontakt med sin riksdagsledamot, oavsett parti, och ställer krav på att han eller hon agerar på samma sätt. Människovärde och folkrätt borde inte vara något som vi i vänstern har monopol på. Inget skulle göra mig gladare om det fanns fler på den borgerliga kanten som tog upp striden för en värdig utrikespolitik!

I vardagen kan vi som individer också agera. Vi kan välja vad vi köper. Nätverket Bojkotta Israel har ett bokbord här nere- läs vilka viner, vilka frukter, osv. som ni inte bör köpa. Den som köper israeliskt stödjer sionismen, så enkelt är det!

Vänsterpartiet hade önskat att Palestinian Peopleas Party (PPP) hade varit Palestiniernas främsta val, inte Hamas. Klart att vi föredrar ett socialistiskt, sekulärt, parti framför ett religiöst parti. MEN det är inte vårt val. Väljer palestinierna att rösta på ett sorts KD hardline så är det deras val. Den som inte står upp för Palestiniernas rätt att själv välja sina ledare stödjer ett samhälle där världen styrs från Washington och där små länder får anpassa sig. Detta borde vara självklart för ett land av Sveriges storlek att förstå och solidarisera sig med, men under statsminister Persson har vi tystnat. Aktiva handlingar kan, och bör vi fördöma, inte åsikter. Tillfångatagandet av den Israeliska soldaten kom först efter flera månaders lågintensivt krig från Israels sida, ett ekonomiskt krig där stöld av Palestinas tullinkomster utgjorde det tyngsta vapnet.

Det är därför lätt att, avslutningsvis, sluta upp bakom dessa krav som Judar för Israel-Palestinsk freds ställer:

- Att den svenska regeringen omedelbart avbryter allt militärt samarbete med Israel.
- Att den svenska regeringen verkar för att suspendera/avbryta associationsavtalet mellan EU och Israel i enlighet med avtalets människorättsklausul.
- Att den svenska regeringen verkar för att FN-styrkor ska skickas till Gaza och Libanon till skydd för den utsatta civilbefolkningen.
- Att den svenska regeringen verkar för att fredsförhandlingar inleds snarast mellan berörda parter.

Visa fler inlägg