Klassförakt, rasism och borgerlig demokratisyn

På twitter så går nu högerflygeln inom borgerligheten ut i slentrianmässiga angrepp på förorten (för vilken gång i ordningen?). Det började med att högerytter-bloggaren Rebecca Weidmo Uvell la upp ett nedanstående bild i ett tweet med texten: "Så här ska det inte se ut i en demokrati- luktar röstskola från sossarna och klanröster."
 
Därefter gick det fort - GP:s reaktionära ledarsida var inte sena att hänga på genom att deras ledarskribent Jenny Sonesson retweetar dessa konspirationsångande tweets. Samma gör Ivar Arpi på SvD och andra.
 
Bra formulerat av Aftonbladets ledare - som i sin tur har en länk till en utmärkt twitter  av läraren Marcus Larsson om sina erfarenheter av att vära väljare till ett icke-socialistiskt parti i ett miljonprogramsområde. Marcus konstaterar bland annat:
"Svårt, eftersom de enda politiker som bodde i miljonprogramområdet var socialdemokrater. Dessutom var den populära boxningsklubbens engagerade ledare också socialdemokrater. Socialdemokrater var också de som engagerat sig i ortens omtyckta hyresgästförening. Det är förstås spännande att fantisera om kopplingar till klaner och IS och Saudi och vad det nu kan vara. Jag tror mer att det handlar om att sossarna finns representerade i förorterna och att deras politik är lockande för den som bor i förorten och inte har det så väl förspänt”.
 
Aftonbladets artikel säger egentligen det mesta om själva sakfrågan, varför folk i Bergsjön, Biskopsgården, Alby, Rinkeby eller Rosengård röstar på sossarna (och vänstern). Precis av samma skäl som folk gör och har gjort det i bruksorterna. När jag bodde i Vilhelmina skämtade vi om att efternamnet ihop med vilken by och vilken kyrka du tillhörde avslöjade vilket parti du tillhörde. Det här är inget nytt. Vad som heller inte är nytt är borgarnas monumentala ointresse för ökat valdeltagande! 

Det riktigt stora demokratiska underskottet i Sverige i dag är att så många människor i glesbygd och i storstädernas förorter både ÄR och KÄNNER sig åsidosatta av politiken. 
Politikerna blir ett yrke i mängden, som rekryteras främst från innerstäderna och villakvarteren. Inför valet hade SVT gjort en granskning av 900 riksdagskandidater i västsverige. 21 av dessa bodde i "särskilt utsatt område". På samma sätt ser det ut i kommunerna. Visst, du kan hitta kandidater och till och med representanter i dessa områden, men oftast sitter de inte i maktens centrum. Det blir en ond cirkel, politiken handlar mest om rätt ointressanta frågor för oss i dessa områden. Minns tillexempel valet 2010 då Fastighetsskatten och Rut & Rot var på tapeten. Sååå viktiga frågor som tilläts dominera alla utfrågningar och debatter. Behovet av en tandvårdsreform, renovräkningar, trångboddhet eller sjukförsäkringens kollaps pratades det mindre om. Allt detta och mycket mer bidrar till att färre i våra miljonprogramsområden går med i politiska partier. Det gör dessa partiföreningar svagare och det ger ett mindre urval när kandidater ska väljas. Allting hänger samman.

Låt mig då till sist ta ett lokalt exempel på borgarnas ointresse i de här frågorna. Inför årets val hade regeringen gått ut med extra pengar för att höja valdeltagandet och även Göteborgs kommun satsade medel. Norra Hisingen anställde tack vare detta ett gäng demokratiambassadörer som främst jobbade i våra fattigare hyresområden (Backa Röd, Brunnsbo och Norumshöjd). Borgarnas intresse var ljumt, redan från början hade de frågor kring neutralitet och objektivitet. Känner igen det från tidigare år att de letar anledningar för att motsätta sig den här typen av projekt. 

I morgon ska vi få redovisning av projektet. Ser bra ut, valdeltagandet har stigit i alla tre områdena (lite svåra jämförelser pga nya distrikt).

* Backa Röd (två distrikt)
Här har distrikten samma namn och jag har inte kunnat se några förändringar även om val.se påstår det...
2018:                                                                          2014:
Distrikt - Valdeltagande - Vänsterpartiets siffra    Distrikt - Valdeltagande - Vänsterpartiets siffra
* Backa Röd - 70,7% - 16,5%                                     * Backa Röd - 63,1% - 12,6%
* Wadköpingsg. - 63,4% - 18,9%                                * Wadköpingsg - 59,1% - 13,35%

* Brunnsbo är rörigt med nya distrikt, men rejäl ökning. Valdistriktens utformning 2014 respektive 2018:
2014 ser vi att de huvudsakliga distrikten är att villaområdet Aröd sträcker sig in över Brunnsbotorget och att området som kallas Brunnsbo ligger norr om torget. Brunnsbos villor och radhus ingår i valdistrikt Tingstad.
 
2018 har det ändrats så att distrikten ser ut så här: 
Lila: Aröd, består nu bara av egentliga Aröd, radhus och mindre villor. 
Grön: Brunnsbo Norra, består av nordligaste delen av Brunnsbo, men främst av kringliggande villaområden.
Blå: Tingstad, innefattar nu inte radhusen och villorna i Brunnsbo, men däremot området runt Brunnsbotorget.
Röd: Brunnsbo Södra, består nu av radhusen och villorna i Brunnsbo, men däremot inte nordvästligaste delen          av gamla "Brunnsbo"-distriktet. 


 
  2018:                                                                        2014:
Distrikt - Valdeltagande - Vänsterpartiets siffra     Distrikt - Valdeltagande - Vänsterpartiets siffra
* Brunnsbo Norra - 78,8% - 12,3%                       * Brunnsbo - 66,75% - 13,24%
* Brunnsbo Södra - 70,4% - 18,7%                      * Aröd - 74,83% - 9,54%
* Tingstad - 68,4% - 13,3%                                  * Tingstad - 78,21% - 7,39%
* Aröd - 80,5% - 10,4%

* Norumshöjd (Tuve) i distriktet ingick 2014 hela området Norumshöjd, samt de vita bostadsrätterna ovanför kyrkan. 2018 har östra delen av själva Norumshöjd förts över till Valdistriktet Tuve Norra som i princip ingick i distriktet Tuve 2014 som består av blandad bebyggelse, dock ej hyresrätter.
  2018:                                                                        2014:
Distrikt - Valdeltagande - Vänsterpartiets siffra     Distrikt - Valdeltagande - Vänsterpartiets siffra
* Norumshöjd - 65,2%  - 16,9%                                  * Norumshöjd - 64,07% - 12,62%
* Tuve Norra - 83,4% - 9,7%                                       * Tuve - 82,29% - 7,18%

Efter många år av sänkt valdeltagande ser vi alltså tydligt ökat valdeltagande över hela linjen. Detta utifrån att man väger in att den socioekonomiska sammansättningen av distrikten ändrats där Tingstad 2014 hade villor och radhus och i stället fått äldre höghus och trevånings tegelhus. Norumshöjds ökade valdeltagande kan se måttligt ut, men då ska man ta med att 2018 fanns inte merparten av bostadsrätterna med i valdistriktet.

Ska vi slå vad om att borgarna i morgon inte gläds åt detta utan om de överhuvudtaget bryr sig så kommer de misstänkliggöra framstegen och spinna vidare i den här tråden som nu såklart även högerspökena på Uppdrag Granskning givetvis är inne och gräver i? Rapporterar i morgon.